ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ης Τακτικής Συνεδρίασης “Α” του ΤΕΕ/ΤΑΚ

 

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη Πρόσκληση 9ης  Τακτικής  Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του Τμήματος, για την 19η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.15 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της «Α» του ΤΕΕ/ΤΑΚ στο Ηράκλειο (Πρεβελάκη και Γρεβενών).

 

Για τον Πρόεδρο

της «Α» του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Χαράλαμπο Κουτρούλη

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ης Τακτικής Συνεδρίασης “Α” του ΤΕΕ/ΤΑΚ