Επιστολή προς Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Γεώργιο Σταθάκη

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο έγγραφο με αρ. πρωτ. ΤΕΕ/ΤΑΚ οικ. 2416 και θέμα «Δυνατότητα πρόσβασης και προβολής των δηλώσεων αυθαιρέτων κατασκευών του Ν. 4494/2017, όλων των συμμετεχόντων μηχανικών, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΤΕΕ»

 

 

Για τη ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Η Πρόεδρος

Ειρήνη Βρέντζου

 

 

Επιστολή προς Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Γεώργιο Σταθάκη

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου» - ΥΠΟΕΡΓΟ 12