ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΕΕ/ΤΑΚ ΚΑΙ ΤΕΕ/ΤΑΚ – BRAIN DRAIN

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 18:30 μ.μ. στο Ηράκλειο, Αίθουσα «Καστελάκη» Επιμελητηρίου Ηρακλείου η εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν το Οικονομικού Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης με θέμα :

« Brain Drain: Η μετανάστευση των Ελλήνων Επιστημόνων »

Με εισηγητές τους:

         κ. Λόη (Θεολόγο) Λαμπριανίδη, Αρχιτέκτονας, Οικονομικός Γεωγράφος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Γ.Γ.Ιδιωτικών Επενδύσεων Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης και

         κ. Νεκτάριο Ταβερναράκη Πρόεδρος Δ.Σ. Ι.Τ.Ε., Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Μοριακής βιολογίας & Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ, Διευθυντής ΚΔ Ι.Τ.Ε., καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης

Παράλληλα στην εκδήλωση μίλησαν για το φαινόμενο brain drain νέοι επιστήμονες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό:

Αρκολάκης  Κωνσταντίνος, Professor of Economics, Yale University.

Μπικάκης Αντώνης, Senior Lecturer, Department of Information Studies, University College London.

Παπαδάκη Μαρία, Managing Director, The Dubai Centre for Risk and Innovation Management and Assistant Professor at BUiD. Board Member at the Institute of Risk Management in London.

Ξανθογεώργης Μανώλης, Senior Vice President of Digital Marketing and Media, Columbia Records.

 

Οι ομιλητές εξήγησαν τις αιτίες και τις διαστάσεις του φαινομένου ενώ παρουσίασαν μία σειρά από δράσεις που γίνονται σε εθνικό και τοπικό επίπεδο για την ανακοπή του φαινομένου αλλά και για την προσπάθεια –μέσα από συγκεκριμένες δράσεις και προγράμματα- προκειμένου να επιστρέψουν στην Ελλάδα οι νέοι επιστήμονες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό προσφέροντας τη γνώση και την εμπειρία τους, συστατικά πολύτιμα για την ανάπτυξη και την ευημερία.

Συγκεκριμένα, ο κ. Λαμπριανίδης αναφέρθηκε στα κίνητρα που δίνει η πολιτεία σε νέους επιστήμονες στα πρώτα επαγγελματικά βήματα και στην πρωτοβουλία «Γέφυρες Συνεργασίας» (www.knowledgebridges.gr) που στόχο έχει την δικτύωση Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.  Στη συνέχεια ο κ. Ταβερναράκης αναφέρθηκε στα επιτεύγματα του ΙΤΕ και στην προσπάθεια σύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή.

Τέσσερις διακεκριμένοι νέοι επιστήμονες -μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας σύνδεσης- μετέφεραν τις εμπειρίες τους για τους λόγους για τους οποίους μετανάστευσαν, για τις συνθήκες ζωής και εργασίας στους τόπους διαμονής τους αλλά και για τις προϋποθέσεις και τα κίνητρα που θα ήταν ικανά να αναστρέψουν την απόφασή τους και να επιστρέψουν στην πατρίδα. Στις τοποθετήσεις τους οι νέοι επιστήμονες  αναφέρθηκαν στις παθογένειες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, την αναξιοκρατία, ενώ τέθηκαν ζητήματα όπως η ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού και η αξιολόγηση.  Οι απόψεις τους αναφορικά με τις διαφορετικές κουλτούρες εργασίας και αξιοποίησης του εργατικού δυναμικού εμπλούτισαν τη συζήτηση που ακολούθησε.

Τα τελικά συμπεράσματα αναφορικά με τους κινδύνους, τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες που αναδύονται μέσα από το φαινόμενο του brain drain ήταν σημαντικά και αφορούν το σύνολο του παραγωγικού και πολιτικού κόσμου της χώρας σήμερα.

Η εκδήλωση αναμεταδόθηκε ζωντανά από το michanikos.gr 

Μπορείτε να την παρακολουθήσετε, εδώ:

Για το ΟΕΕ/ΤΑΚ

Ο Πρόεδρος

 

Σταύρος Καρτέρης

Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Η Πρόεδρος

 

Ειρήνη Βρέντζου

 

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΕΕ/ΤΑΚ ΚΑΙ ΤΕΕ/ΤΑΚ – BRAIN DRAIN

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ