ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 05-11-18: Επίσκεψη στα έργα ‘’Γούρνες – Χερσόνησος ΄΄ και Έργα Αποσελέμη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ

 

Επίσκεψη στα έργα ‘’Γούρνες – Χερσόνησος ΄΄ και Έργα Αποσελέμη.

Το  Σάββατο 3/11/2018 πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη του ΤΕΕ/ΤΑΚ στα έργα  Γούρνες- Χερσόνησο & έργα Αποσελέμη.

Στο οδικό έργο `Γούρνες – Χερσόνησος` η επίσκεψη έγινε στη νέα κοιλαδογέφυρα Αποσελέμη (Γ4) μήκους 440 μ. της οποίας η ανωδομή μόλις ολοκληρώθηκε και την περιοχή ανασκαφής των σπηλαιωσεων οι οποίες -με απόφαση του ΚΑΣ- την περίοδο αυτή επιχώνονται με ειδικές τεχνικές. Η ενημέρωση συνολικά για το έργο έγινε από τον Δ/ντη της Δ/νσης Συγκοινωνιακών Έργων του ΟΑΚ συνάδελφο Αγρονόμο – Τοπογράφο Μηχανικό Αγαπάκη Γεώργιο, ενώ για τις τεχνικές λεπτομέρειες για την κατασκευή της γέφυρας ενημέρωσαν οι συνάδελφοι Πολιτικοί Μηχανικοί του έργου Γεωργακόπουλος Δημήτρης και Χρήστος Μπατσούλης. Για τις αρχαιολογικές ανασκαφικές εργασίες στην περιοχή των βράχοσκεπών έγινε ενημέρωση από τους αρχαιολόγους κ. Παπουτσάκη και κ. Κάσαρη εκ μέρους της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου.

Στο υδραυλικό έργο της σήραγγας του Οροπεδίου Λασιθίου η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε τόσο στην έξοδο της σήραγγας στην περιοχή των Γωνιών Πεδιαδος, όσο και στην είσοδο της στην περιοχή της Ιεράς Μονής Βιδιανής. Η ενημέρωση για την πορεία των έργων και των αντίστοιχων προβλημάτων τους έγινε από τον συνάδελφο Σπύρο Μέγα, Πολιτικό Μηχανικό.

Και στα δυο έργα τα οποία είναι ειδικά έργα ως προς τη δυσκολία και ιδιαιτερότητα κατασκευής τους έγινε ενημέρωση αλλά και συζήτηση μεταξύ των συναδέλφων μηχανικών για κατασκευαστικά θέματα αλλά και τεχνικά προβλήματα που αντιμετωπιστηκαν η αντιμετωπίζονται κατά την υλοποίηση τους.

Τα παραπάνω έργα χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και υλοποιούνται από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης τον οποίο εκπροσώπησε η εντεταλμένη σύμβουλος κ. Φανή Κουτσουμπού και ο συνάδελφος Γεώργιος Αγαπάκης από την Δ/νση Συγκοινωνιακών Έργων του ΟΑΚ ΑΕ.

Ευχαριστούμε όλους τους παραπάνω που συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της επίσκεψης αυτής καθώς και τους συναδέλφους που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας.

Φωτογραφίες από τα έργα έχουν αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΑΚ.

 

Για το ΤΕΕ/ΤΑΚ

Η Πρόεδρος

Ειρήνη Βρέντζου