Ενημερωτική Εκδήλωση του ΤΕΕ σε συνεργασία με το ΤΕΕ/ΤΑΚ για τους μηχανικούς της Ανατολικής Κρήτης ενόψει της υποχρεωτικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τις οικοδομικές άδειες

Ειδική Ενημερωτική Εκδήλωση του ΤΕΕ σε συνεργασία με το ΤΕΕ/ΤΑΚ για τους μηχανικούς της Ανατολικής Κρήτης ενόψει της υποχρεωτικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τις οικοδομικές άδειες

 Ο νόμος 4495/2017 για τον «Έλεγχο και την προστασία του δομημένου

περιβάλλοντος», επέφερε σημαντικές μεταβολές, όχι μόνο στις διαδικασίες

ρύθμισης αυθαιρέτων, αλλά και στον τρόπο και τη διαδικασία έκδοσης των

οικοδομικών αδειών με σημαντικότερη αυτή της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής

υποβολής των στοιχείων που απαιτούνται για την έκδοση των οικοδομικών

αδειών.

 

Σε εφαρμογή των διατάξεων του παραπάνω νόμου εκδόθηκε σχετική υπουργική

απόφαση με την οποία προβλέπεται η υποχρεωτική εφαρμογή των ηλεκτρονικών

υπηρεσιών για την υποβολή αιτήσεων για οικοδομικές άδειες από τη Δευτέρα 15

Οκτωβρίου 2018. Με την ίδια απόφαση, ως διαχειριστής του δημόσιου

πληροφοριακού συστήματος για τις «ηλεκτρονικές άδειες» ορίστηκε το Τεχνικό

Επιμελητήριο Ελλάδας.

 

Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένη την ανάγκη έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης

των μηχανικών για τη νέα διαδικασία μέσω της αντίστοιχης ηλεκτρονικής

πλατφόρμας, το ΤΕΕ σε συνεργασία με το ΤΕΕ/ΤΑΚ διοργανώνουν από κοινού

ειδική ενημερωτική εσπερίδα η οποία απευθύνεται αποκλειστικά στους

μηχανικούς της Ανατολικής Κρήτης οι οποίοι ασχολούνται με την αδειοδότηση,

τη μελέτη και την επίβλεψη οικοδομικών εργασιών σε ιδιωτικά έργα.

 

Η ειδική ενημερωτική εσπερίδα θα πραγματοποιηθεί στη μεγάλη αίθουσα

«Καστελλάκη» του Επιμελητηρίου Ηρακλείου (Κορωναίου 9, Ηράκλειο), την

Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018 με ώρα έναρξης στις 18:30′. Κατά τη διάρκεια της

εκδήλωσης θα παρουσιαστεί ο τρόπος λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος

και η νέα ηλεκτρονική διαδικασία με την οποία θα εκδίδονται πλέον οι

οικοδομικές άδειες ανά την επικράτεια, από εξειδικευμένα στελέχη της

κεντρικής υπηρεσίας του ΤΕΕ και θα ακολουθήσει αναλυτική συζήτηση για τα

ζητήματα εφαρμογής και λειτουργίας του νέου συστήματος.

 

Το ΤΕΕ/ΤΑΚ θα παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της «ηλεκτρονικής διαδικασίας»

έτσι ώστε να συμβάλει με τον καλύτερο τρόπο στην προσαρμογή τόσο των

μηχανικών όσο και των πολιτών στο νέο ψηφιακό περιβάλλον παροχής υπηρεσιών

και σύγχρονης λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης.

 

 

 

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.

 

 

 

Ειρήνη Βρέντζου

Πολιτικός Μηχανικός

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου» - ΥΠΟΕΡΓΟ 12