“ΤΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Μια πρώτη προσέγγιση της αναθεώρησής του”_ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ_ΤΕΕ/ΤΑΚ_18.04.2018

                              Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης

                                          ΕΣΠΕΡΙΔΑ _18.04.2018 

                                  “ΤΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

                                        Μια πρώτη προσέγγιση της αναθεώρησής του

 

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ

3. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου» - ΥΠΟΕΡΓΟ 12