“ΤΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Μια πρώτη προσέγγιση της αναθεώρησής του”_ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ_ΤΕΕ/ΤΑΚ_18.04.2018

                              Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης

                                          ΕΣΠΕΡΙΔΑ _18.04.2018 

                                  “ΤΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

                                        Μια πρώτη προσέγγιση της αναθεώρησής του

 

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ

3. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ όσον αφορά στην είσοδο του κοινού στην υπηρεσία
2. Προσφορές rapid & pcr test για τα Ομότιμα και Τακτικά μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ και των οικογενειών τους