ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ» ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
«Επαγγελματικων Θεματων & Ασφαλιστικου» ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ

 

 

Λόγω του μικρού αριθμού αιτήσεων για τη Μόνιμη Επιτροπή «Επαγγελματικών Θεμάτων και Ασφαλιστικού» και κατόπιν ομόφωνης απόφασης της Δ.Ε. του Τμήματος στη συνεδρίαση της 07.02.2018, προσκαλούνται οι συνάδελφοι να υποβάλλουν αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη Μόνιμη Επιτροπή «Επαγγελματικών Θεμάτων και Ασφαλιστικού» του Τμήματος για την 3ετία 2017 – 2020, μέχρι την Παρασκευή 23/02/2018.

 

Οι ενδιαφερόμενοι Μηχανικοί μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα, είτε ηλεκτρονικά (e-mail: teetak@tee.gr) είτε έντυπα στα γραφεία του Τμήματος (Πρεβελάκη και Γρεβενών, 71202, Ηράκλειο). Στην αίτηση πρέπει απαραίτητα να επισυνάπτεται συνοπτικό  βιογραφικό σημείωμα.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΜΕ “ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ” 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ