ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ /ΤΑΚ ΤΗΝ 29.01.2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ /ΤΑΚ

 

Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16, πρόκειται να διενεργήσει δημόσια κλήρωση, από τα τηρούμενα μητρώα, για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικών και αναπληρωματικών) για τα  γνωμοδοτικά όργανα που αφορούν την επιτροπή διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχων για:

1. Τη μελέτη: «Μελέτη για έργα βιοκλιματικής διαμόρφωσης ΚΧ της 1ης  , 2ης , 3ης  και ΔΚ Ν. Αλικαρνασσού»

2. Το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου 2017»

3. Το έργο: «Μονάδα διαλογής σύμμεικτων απορριμμάτων και κομποστοποίησης οργανικού κλάσματος στον ΧΥΤΑ του Δ. Χερσονήσου»   

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ την Δευτέρα  29/01/2018 και ώρα 11:00 π.μ.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ