ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ /ΤΑΚ ΤΗΝ 22.01.2018

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διενeργειασ Δημoσιας Κλhρωσης

για την Ανaδειξη Εκπροσωπων του ΤΕΕ /ΤΑΚ

 

            Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16, πρόκειται να διενεργήσει δημόσια κλήρωση, από τα τηρούμενα μητρώα, για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικών και αναπληρωματικών) για τα  γνωμοδοτικά όργανα που αφορούν τις επιτροπές διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχων για τις μελέτες:

  1.  «Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη στην ευρύτερη περιοχή της Κρήνης Μοροζίνη»
  2. «Μελέτη πραγματογνωμοσύνης για τις ανταλλάξιμες εκτάσεις ιδιοκτησίας Δημοσίου της περιοχής Πετράς Δήμου Σητείας»
  3. «Μελέτη προστασίας της ακτογραμμής ανατολικά του Λιμένα Σητείας»
  4. «Μελέτη τοπικού ρυμοτομικού στην περιοχή Γυμνασίου Τ.Κ.Παλαικάστου»

Η  κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ την Δευτέρα  22/01/2018 και ώρα 11:00 π.μ.

 

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ όσον αφορά στην είσοδο του κοινού στην υπηρεσία
2. Προσφορές rapid & pcr test για τα Ομότιμα και Τακτικά μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ και των οικογενειών τους