ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ_ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ

 

ΣΧΕΤ:    Η από 13.12.2017  (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 2238/13.12.2017) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (διαδικτυακός τόπος: http://www.teetak.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1338;-2017-2019&catid=57;anakoinwseis&Itemid=53).

 

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στις Μόνιμες Επιτροπές του Τμήματος για την 3ετία 2017 – 2020, μέχρι την Δευτέρα 22/01/2017.

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω σχετική πρόσκληση.

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου» - ΥΠΟΕΡΓΟ 12