ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 2017-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το ΤΕΕ/ Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, προκειμένου να συγκροτήσει τις παρακάτω Μόνιμες Επιτροπές του Τμήματος για την 3ετία 2017 – 2020, καλεί τους ενδιαφερόμενους Μηχανικούς να υποβάλλουν αίτηση με βιογραφικό σημείωμα, είτε ηλεκτρονικά (e-mail: teetak@tee.gr) είτε έντυπα στα γραφεία του Τμήματος (Πρεβελάκη και Γρεβενών, 71202, Ηράκλειο) μέχρι την 10 Ιανουαρίου 2018.

 

1.    Προβολής & Δημοσίων Σχέσεων

2.    Επαγγελματικών Θεμάτων & Ασφαλιστικού

3.    Μελετών & Έργων Δημοσίου

4.  Ιδιωτικών Έργων & Κατασκευών, Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία/Πολιτικής Προστασίας

5.    Χωροταξικού – Πολεοδομικού Σχεδιασμού

6.    Μεταφορών, Συγκοινωνιακών Έργων & Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού

7.    Αρχιτεκτονικής Δημόσιου Χώρου και Πολιτισμού

8.    Περιβάλλοντος ,Βιομηχανίας, Ενέργειας, Έρευνας & Νέων Τεχνολογιών

9.    Εθνικού – Δασικού Κτηματολογίου & Διαχείρισης Χωρικών Δεδομένων

10.  Για θέματα Νομού Λασιθίου

 

 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του τμήματος μας (http://www.teetak.gr/) καθώς και στα Γραφεία του Τμήματος, οδός Πρεβελάκη και Γρεβενών, Ηράκλειο, τηλ.: 2810- 342520, Fax: 2810-281128,    e-mail: teetak@tee.gr.

 

 Συνημμένα:

·        Αίτηση για Στελέχωση των Μονίμων Επιτροπών 2017-2020

·        Μόνιμες Επιτροπές 2017-2020

 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ