Δημόσια Κλήρωση 04.08.2017 για την Ανάδειξη Εκπροσώπων ΤΕΕ /ΤΑΚ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διενέργειασ Δημόσιας Κλήρωσης

για την Ανάδειξης Εκπροσώπων του ΤΕΕ /ΤΑΚ

 

            Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16, πρόκειται να διενεργήσει δημόσιες κληρώσεις, από τα τηρούμενα μητρώα, για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικών και αναπληρωματικών) σε γνωμοδοτικά όργανα που αφορούν επιτροπές διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχων για:

 

1.            Τη μελέτη με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΟΕΔΑ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΜΑΥΡΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ» ΤΗΣ ΔΕ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ» .

 

2.            Τη μελέτη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 25ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΕ ΑΡ.3».

 

3.            Το έργο με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ- 3Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ο.Δ. 97 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ –ΑΓ ΓΑΛΗΝΗΣ».

 

4.            Το έργο με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ (ΠΟΑ)».

 

5.           Τη μελέτη με τίτλο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ –ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ»

 

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ την Παρασκευή  04/08/2017 και ώρα 09:00 π.μ.