Δημόσια Κλήρωση 28.04.2017 για την Ανάδειξη Εκπροσώπων ΤΕΕ /ΤΑΚ (1)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διενέργειασ Δημόσιας Κλήρωσης

για την Ανάδειξης Εκπροσώπων του ΤΕΕ /ΤΑΚ

 

            Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16, πρόκειται να διενεργήσει δημόσια κλήρωση, από τα τηρούμενα μητρώα, για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικού και αναπληρωματικού) σε γνωμοδοτικό όργανο που αφορά την επιτροπή διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για το υποέργο με τίτλο «Κατασκευή Ανισόπεδου Κόμβου Κουνάβων» του Έργου «Ολοκλήρωση Έργων Οδοποιίας του Οδικού Άξονα Ηράκλειο- Βιάννος, Τμήμα Αλάγνη- Μάρθα, Α/Κ Κουνάβων».

 

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ την Παρασκευή 28/04/2017 και ώρα 10:00 π.μ.