ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ -ΣΥΠΟΘΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

     Το ΤΕΕ/ Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, προκειμένου να συντάξει κατάλογο προτεινόμενων προς κλήρωση στα «Συμβούλια Πολεοδομικών θεμάτων & Αμφισβητήσεων – ΣΥΠΟΘΑ», για τις δύο περιφερειακές ενότητες της Ανατολικής Κρήτης (Ηρακλείου- Λασιθίου) σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων Ζ και Η1 του άρθρου 156 του Ν.4389/27-05-2016 (ΦΕΚ 94 Α’) με τις οποίες τροποποιείται το άρθρο 32 του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ Α’ 249), καλεί τους ενδιαφερόμενους  Μηχανικούς – μέλη του, που είναι εγγεγραμμένοι στην Κατηγορία ΙΙΙ του Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης και διαθέτουν εμπειρία σε θέματα Χωροταξίας και Πολεοδομίας, να υποβάλλουν την συνημμένη  αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με ένα σύντομο βιογραφικό στα γραφεία του Τμήματος (οδός Πρεβελάκη και Γρεβενών, Ηράκλειο, τηλ.: 2810- 342520, Fax: 2810-281128,    e-mail: teetak@tee.gr). Σημειώνουμε ότι υποχρεωτικά πρέπει να συμπληρωθεί και να κατατεθεί μαζί με την αίτηση και η συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΠΟΘΑ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ