ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 18/03/2015

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
(ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ)

Όπως είναι γνωστό στους περισσότερους Μηχανικούς – μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ, η ενημέρωση τους για διάφορα θέματα που τους αφορούν, όπως εγκύκλιοι και γενικότερα νομοθεσία για επαγγελματικά θέματα, πραγματοποίηση ημερίδων και ενημερωτικών εκδηλώσεων, κλπ, γίνεται τα τελευταία χρόνια κυρίως μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και από την ιστοσελίδα του Τμήματος (http://www.teetak.gr/). Η αποστολή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων, εκτός από λόγους οικονομικούς που την επιβάλλουν (ανέξοδη τόσο η αποστολή όσο και η παραλαβή των μηνυμάτων), διαθέτει και άλλα πλεονεκτήματα που είναι κυρίως η αμεσότητα της ενημέρωσης και βεβαίως συνάδει με τις επιταγές της σύγχρονης εποχής και τεχνολογίας.

Ίσως δεν είναι γνωστό σε πολλούς από τους Μηχανικούς, ότι η διαδικασία της ομαδικής αποστολής πλέον των 2.500 ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails), γίνεται μέσω ειδικού συστήματος και ιστοσελίδας που ελέγχεται από το ΤΕΕ κεντρικά στην Αθήνα. Επειδή πρόσφατα βελτιώθηκε – οργανώθηκε καλύτερα η διαδικασία αυτή, δίδονται σήμερα οι εξής δυνατότητες σε κάθε Μηχανικό:

1.    Να εγγραφεί στη λίστα αποδεκτών στους οποίους αποστέλλονται τακτικά ενημερωτικά μηνύματα από το ΤΕΕ/ΤΑΚ
2.    Να αλλάξει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην οποία επιθυμεί να λαμβάνει την ενημέρωση από το ΤΕΕ/ΤΑΚ και,
3.    Να διαγραφεί από την παραπάνω λίστα.

Οι παραπάνω δυνατότητες, είναι διαθέσιμες σε κάθε συνάδελφο μέσω του παρακάτω συνδέσμου (ιστοσελίδας): http://lists.tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/teetak-members

Προσοχή: οι Μηχανικοί που ήδη λαμβάνουν ενημέρωση και δεν επιθυμούν να αλλάξουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση ή να διαγραφούν, δεν απαιτείται να κάνουν καμία ενέργεια.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ