ΨΗΦΙΣΜΑ της 7ης Ιουλίου 2014 “ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ”ΜΙΚΡΗΣ ΔΕΗ” ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΔΙΚΤΥΑ, ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ, ΓΗ ΚΑΙ ΥΔΩΡ ΔΕΝ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ”

Η Αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Τμήματος Ανατολικής Κρήτης σε τακτική της συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος, οδός Πρεβελάκη και Γρεβενών την 7η Ιουλίου 2014  συζήτησε το ως άνω θέμα λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της ΔΗΣΥΜ και αποφάσισε κατά πλειοψηφία τα παρακάτω:

Η κυβέρνηση, με σχέδιο Νόμου που έχει κατατεθεί στη Βουλή, στα πλαίσια της άκρατης ιδιωτικοποίησης των πάντων, προχωράει στη διάλυση-ιδιωτικοποίηση-εκποίηση της ΔΕΗ. Χαρίζεται δημόσια περιουσία και η διαχείρησή της, ανυπολόγιστης χρηματικής και εθνικής αξίας, αλλά με προδιαγεγραμμένες καταστροφικές συνέπειες σε βάρος των συμφερόντων της χώρας μας και των Ελλήνων καταναλωτών.

 

Ξεκάθαρα παραδίδονται σε κερδοσκοπικά συμφέροντα τεράστιες εκτάσεις γης πλούσιες σε κοιτάσματα λιγνίτη, παραλίμνιες και παραποτάμιες περιοχές, με κίνδυνο δημιουργίας φεουδαρχικών καταστάσεων και δεν διασφαλίζεται η αποκατάσταση των ορυχείων, η επαναπόδοση και η επιστροφή των εκτάσεων αυτών στις τοπικές κοινωνίες για παραγωγικούς και κοινωνικούς σκοπούς.

 

Παραδίδονται κατά το δοκούν προς επίτευξη επιχειρηματικού κέρδους η διαχείριση  νερών, ποταμών και λιμνών, όταν είναι γνωστό ότι η εκμετάλλευση των Υδροηλεκτρικών Σταθμών και μέσω αυτής η διαχείριση υδάτινων αποθεμάτων, έχει ιδιαίτερη σημασία για το κοινωνικό σύνολο και την εθνική οικονομία.

 

Ειδικότερα χαρίζονται:

 • μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο λιγνίτη:

– οι μονάδες του  ΑΗΣ Αμυνταίου Νο 1 και 2, συνολικής ισχύος 600MW

– η μονάδα του ΑΗΣ Μελίτης Νο 1, ισχύoς 330MW

 • άδεια ηλεκτροπαραγωγής για τον σταθμό Μελίτη Νο 2, ισχύος 450 MW
 • τα πάσης φύσεως δικαιώματα της ΔΕΗ επί των παρακάτω λιγνιτικών παραχωρήσεων, τα οποία με βάση τα διαθέσιμα αποθέματα, εξασφαλίζουν παροχή καυσίμου για τη μακρόχρονη λειτουργία των ως άνω λιγνιτικών μονάδων, ήτοι:

– του ορυχείου Αμυνταίου συμπεριλαμβανόμενου του ορυχείου Λακκιάς

– του ορυχείου Κλειδιού

– του ορυχείου Λόφων Μελίτης

– των ορυχείων Κομνηνών 1 και 2

– του ορυχείου Βεύη

 • η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο ΑΗΣ Κομοτηνής, ισχύος 485 MW
 • οι παρακάτω υδροηλεκτρικές μονάδες:

– η μονάδα παραγωγής ΥΗΣ Πλατανόβρυσης, ισχύος 116 MW

– η μονάδα παραγωγής ΥΗΣ Θησαυρού, ισχύος 384 MW

– η μονάδα παραγωγής ΥΗΣ Άγρας, ισχύος 50 MW

– η μονάδα παραγωγής ΥΗΣ Εδεσσαίος, ισχύος 19 MW

– η μονάδα παραγωγής ΥΗΣ Πουρνάρι 1 και 2, συνολικής ισχύος 334 MW

 

Με βάση τα παραπάνω, ως ΤΕΕ/ΤΑΚ και επειδή θεωρούμε ότι: 

 • η ηλεκτρική ενέργεια είναι κοινωνικό αγαθό στο οποίο πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι οι συνάνθρωποι μας, ειδικά οι πιο αδύναμοι, και δεν θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο επιχειρηματικής κερδοσκοπίας
 • οι προς πώληση υποδομές αποτελούν εθνικό πλούτο και περιουσία όλων των Ελλήνων αφού πληρώθηκαν με πόρους που προήλθαν από τον Ελληνικό λαό κι από τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων και συνταξιούχων της ΔΕΗ
 • θίγονται τα συμφέροντα των τοπικών κοινωνιών, των αγροτών και όλων των πολιτών, αλλά και της ΔΕΗ και των εργαζομένων σε αυτή
 • εκχωρείται δημόσιος πλούτος στρατηγικής σημασίας σε ιδιώτες προς χάριν του οικονομικού κέρδους
 • παραδίδονται κρίσιμης σημασίας «εργαλεία» για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας
 • εκτίθεται η κοινωνία σε πολλαπλούς και μη αναστρέψιμους κινδύνους, όπως:

– νέα τιμολογιακά δεδομένα με υποβάθμιση της ανάγκης διατήρησης και επέκτασης των κοινωνικών και των ειδικών τιμολογίων

– ασφάλεια των κατοίκων από φυσικά φαινόμενα (πχ διαχείριση των υδάτων σε περιόδους πλημμύρας)

– εκτίθεται σε κίνδυνο ο πρωτογενής και δευτερογενής τομέας της οικονομίας στην πλέον κρίσιμη για την χώρα οικονομική και κοινωνική συγκυρία (πχ επισφάλεια στο κόστος άρδευσης του αγροτικού τομέα, επισφάλεια για παροχή εκπτώσεων στα τιμολόγια βιομηχανιών υψηλής τάσης)

 

για αυτό, καλούμε την τοπική κοινωνία και όλους τους φορείς της Κρήτης να εκφράσουν την πλήρη αντίθεσή τους σε αυτό το σχέδιο Νόμου της πώλησης της ”μικρής ΔΕΗ” και να αντιταχθούν με κάθε πρόσφορο και δυνατό τρόπο στην ψήφισή του.