Επικοινωνία ΤΕΕ/ΤΑΚ

 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα Ανατολικής Κρήτης

Διεύθυνση: Πρεβελάκη & Γρεβενών, 712 02 Ηράκλειο Κρήτης

τηλέφωνα:2810.342.520  / 2810.341.455

Εσωτερικές Γραμμές :

Προϊστάμενος    122

Λογιστήριο    218

Πραγματογνωμοσύνες, θέματα ΔΕ    123

Βιβλιοθήκη  217

Γραμματεία  115

fax:2810.28.11.28 (Καταργείται κατ’ αρ.99 Ν.4727/2020)  

email: teetak@tee.gr

 

 Η δια ζώσης εξυπηρέτηση του κοινού, γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού επί αποδείξει.