ΟΜΑΔΕΣ

 ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ  15 Νοεμβρίου 2011  Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την επιλογή των ομάδων Ερευνητικού Έργου με θέμα την «Καταγραφή της πολεοδομικής και της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας είκοσι (20) αξιόλογων οικισμών του Δήμου Μαλεβιζίου για τη μελλοντική ένταξή τους σε θεσμικό πλαίσιο προστασίας».

Οταν συζητηθεί το θέμα σε επόμενη συνεδρίαση της Διοικούσας  Επιτροπής, η σχετική απόφαση,  θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ