ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3/8/2011 Συνέχιση κατασκευής Φράγματος Αποσελέμη

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3/8/2011
Συνέχιση κατασκευής Φράγματος Αποσελέμη

 

Επιστολή με αίτημα τη συνέχιση της κατασκευής του Φράγματος Αποσελέμη, απέστειλε το ΤΕΕ/ΤΑΚ στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών, & Δικτύων κ. Ι. Ραγκούση. Η επιστολή, που κοινοποιήθηκε και στον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σ. Αρναουτάκη, στο Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ. Αθαν. Καρούντζο, στους Βουλευτές Ανατολικής Κρήτης, στους Δήμους Ηρακλείου, Αγ. Νικολάου και Χερσονήσου, και στην Ε.Υ.Δ.Ε. – Ύδρευση Ηρακλείου – Αγ. Νικολάου, αναφέρει τα εξής:

Κύριε Υπουργέ, με δεδομένη τη μεγάλη οικονομική κρίση που διέρχεται σήμερα η χώρα μας, θεωρούμε ότι πρέπει από όλους μας να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πόροι που έχουν διατεθεί και που συνεχίζουν να διατίθενται για την εκτέλεση έργων υποδομής, να αξιοποιούνται κατά το μέγιστο δυνατό, επειδή ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό γίνεται εξοικονόμηση των τόσο πολύτιμων και σε ανεπάρκεια χρημάτων του Ελληνικού λαού.
Πιο συγκεκριμένα, όπως γνωρίζετε, ο Ανάδοχος του έργου κατασκευής του Φράγματος Αποσελέμη σταμάτησε τις εργασίες μετά από δήλωση διακοπής εργασιών λόγω καθυστέρησης πληρωμών. Η εργολαβία αυτή της κατασκευής του Φράγματος έχει εγκεκριμένο προϋπολογισμό 37,5 εκατ ευρώ. Προκειμένου το Φράγμα να αποπερατωθεί, να γίνει η έμφραξη και να αρχίσει να συγκεντρώνεται νερό, απαιτούνται ακόμη εργασίες αξίας 2 εκατ. ευρώ περίπου.
Θεωρούμε ότι μπορείτε να συμβάλλετε αποφασιστικά ώστε να δοθεί προτεραιότητα στη χρηματοδότηση ενός έργου που κοντεύει να τελειώσει, τη στιγμή που έχουν διατεθεί μέχρι σήμερα πιστώσεις πάνω από το 90% της αξίας του έργου και απομένουν ελάχιστες εργασίες για εκτέλεση, για να γίνει έμφραξη και να μην υπάρχει απώλεια του νερού προς στην θάλασσα. Δεν είναι για μας αποδεκτό να μην ολοκληρωθεί το έργο της κατασκευής του φράγματος, τη στιγμή που ευρίσκεται ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση του, και συνεπώς να μην αξιοποιηθούν τα χρήματα που έχουν διατεθεί μέχρι σήμερα και ολόκληρη η Βόρεια παραλία της Ανατολικής Κρήτης, με πληθυσμό πάνω από το ένα τρίτο αυτού της Κρήτης, να παραμείνει ελλειμματική σε νερό ύδρευσης.
Το Φράγμα έχει συνολική χωρητικότητα (αποθήκευση) νερού 27 εκατ. Μ3 και μέση απολήψιμη ποσότητα ανά έτος 17,5 εκατ. Μ3. Χωρίς τα έργα του Οροπεδίου, το φράγμα μπορεί να λειτουργήσει μόνο με τα νερά της υδρολογικής λεκάνης του Αποσελέμη, με μέση απολήψιμη ποσότητα ανά έτος 11,5 εκατ. κυβικά, αρκεί να αποπερατωθεί το Υδραγωγείο προς Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο και το Διυλιστήριο. Εάν το Φράγμα αποπερατωθεί και γίνει η έμφραξη φέτος, το φθινόπωρο, πριν την έναρξη της περιόδου των βροχών, θα σταματήσει η απώλεια του νερού προς τη θάλασσα και ταυτόχρονα θα υπάρξει το χρονικό περιθώριο, ώστε τα επόμενα δύο χρόνια, να αποπερατωθεί το Υδραγωγείο και το Διυλιστήριο. Εν τω μεταξύ το Φράγμα θα έχει γεμίσει και θα αρχίσει η λειτουργία του κανονικά, ακόμη και αν τα έργα ενίσχυσης του Φράγματος από τα πλημμυρικά νερά του Οροπεδίου Λασιθίου δεν  έχουν τελειώσει.   
Το νερό που διανέμεται σήμερα από τους Δήμους της Βόρειας παραλίας της Κρήτης, προέρχεται στο σύνολό του σχεδόν από γεωτρήσεις και αντλείται πολλές φορές από πολύ  μεγάλο βάθος, με κόστος πάνω από 0,2€/Μ3. Η ωφέλεια από την έμφραξη του  Φράγματος και την εξοικονόμηση 11,5 εκατ Μ3 νερού ανά έτος, θα είναι  ίση με την αντίστοιχη δαπάνη  του κόστους άντλησης για την ίδια ποσότητα νερού, διότι το νερό του Φράγματος θα συγκεντρώνεται στις δεξαμενές των Δήμων με βαρύτητα, χωρίς άντληση.
Επιπλέον, θα έχουμε περιβαλλοντική ωφέλεια από τη μείωση της απαιτούμενης ενέργειας για την άντληση του νερού λόγω της μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
Τέλος, σημειωτέο ότι, η συνέχιση της κατασκευής του Φράγματος σημαίνει και διάσωση 120 περίπου θέσεων εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων. Κύριε Υπουργέ, μετά από τα παραπάνω, ζητάμε τη συνδρομή σας για την αποκατάσταση της ομαλής ροής της χρηματοδότησης του τόσο σημαντικού αυτού αναπτυξιακού έργου, ώστε να αποπερατωθεί και να λειτουργήσει σε σύντομο χρόνο.

 

 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ