ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΕΕ ΚΑΙ ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΤΕ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ/ ΤΑΚ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ/ ΤΔΚ
ΕΜΜΔΥΔΑΣ ΑΝΑΤ. ΚΡΗΤΗΣ
ΕΜΔΥΔΑΣ ΔΥΤ. ΚΡΗΤΗΣ

 

 

Ηράκλειο 19.4.2011
 
ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΕΕ ΚΑΙ ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Στα πλαίσια των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Συνδέσμων Εργοληπτών της Κρήτης και μετά την ομόφωνη απόφαση, για τις κινητοποιήσεις του κλάδου,  του 67ου Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων  (ΠΕΣΕΔΕ), που πραγματοποιήθηκε  στην Καρδίτσα στις 7,8 & 9/4/2011,  παραχωρείται σήμερα-με την ενεργή συμπαράσταση και συμμετοχή των ΤΕΕ Κρήτης,   ΕΜΔΥΔΑΣ Κρήτης και του Περιφερειακού Γραφείου Κρήτης του ΣΑΤΕ- ενημερωτική  συνέντευξη τύπου για τα προβλήματα που απασχολούν τον εργοληπτικό κλάδο  της Κρήτης αλλά και τους Μηχανικούς του Δημόσιου Τομέα. Θα ακολουθήσει στις 12.00 μμ συμβολική κατάληψη των Γραφείων της αποκεντρωμένης Διοίκησης της περιφερειακής ενότητας Κρήτης με επίδοση υπομνήματος στον Γ. Γραμματέα.  

Οι Εργολήπτες της Κρήτης:
     Βρισκόμαστε σε   κινητοποιήσεις εξαιτίας των πολλών  και φλεγόντων  προβλημάτων που πνίγουν τον κλάδο με προεξάρχοντα τον οικονομικό στραγγαλισμό του και την ανεργία. Παράλληλα προωθείται από  το Υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., σχέδιο Νόμου  με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Μεταρρύθμιση  Συστήματος  Ανάθεσης και Εκτέλεσης συμβάσεων Μελετών και Δημοσίων Έργων- Ίδρυση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων και λοιπές διατάξεις», απαράδεκτο για το σύνολο των μικρών και μεσαίων Εργοληπτών της χώρας.
Εκφράζουμε την έντονη αγανάκτηση και ανησυχία όλων από την εντεινόμενη ανεργία και κρίση που μαστίζει τον κατασκευαστικό κλάδο, ανεργία που απλώνεται σε  πάνω από 100.000 επαγγελματίες και εργατοτεχνίτες σε όλη την χώρα.  Η κρίση δε αυτή  υποδαυλίζεται από:
•    Την ακήρυχτη στάση πληρωμών του Ελληνικού Δημοσίου προς τις εργοληπτικές επιχειρήσεις για τα εκτελεσμένα έργα, που οδηγεί πολλές από αυτές σε οικονομική  κατάρρευση.   
•     Το συνεχές «ψαλίδισμα» του Π.Δ.Ε.,  με πρόφαση την μείωση των ελλειμμάτων, την ώρα που η χώρα έχει απόλυτη ανάγκη από «ενέσεις» αναπτυξιακού χαρακτήρα.
•    Την καθυστέρηση του προγράμματος ΕΣΠΑ.
•    Την κατάργηση αναπτυξιακών προγραμμάτων που αφορούν κύρια την περιφέρεια, όπως το «ΘΗΣΕΑΣ» και η άτυπη παύση άλλων, όπως το «ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
•    Την προωθούμενη Νομοθετική παρέμβαση στο Θεσμικό πλαίσιο   παραγωγής των Δ.Ε. με σχέδιο Νόμου που αντί να μάχεται την αδιαφάνεια και την διαπλοκή την καλλιεργεί και την ενισχύει με νέες εστίες ανάπτυξης, που αντί να περιορίζει το τέρας της γραφειοκρατίας το γιγαντώνει ακόμη περισσότερο με συνέπεια τον πολλαπλασιασμό των εν δυνάμει εστιών διαφθοράς. Είναι απολύτως βέβαιο ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις το περιβάλλον του συστήματος παραγωγής των Δ.Ε. θα γίνει περισσότερο νοσηρό και αναξιόπιστο με αποτέλεσμα την περαιτέρω αποδιάρθρωση του.   

Ζητούμε
•    Άμεση καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου  προς τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις. Οι οφειλές αυτές ξεπερνούν, σήμερα, σε όλη τη χώρα,   τα 2,5 δις ευρώ.
•    Αύξηση του Π.Δ.Ε. με πρόνοια σε μικρά έργα στην Περιφέρεια που θα τονώσουν την τοπική αγορά και θα δράσουν ανασχετικά  στην ανεργία.
•    Λήψη ανακουφιστικών φορολογικών μέτρων (ρύθμιση του ΦΠΑ μη εξοφληθέντων τιμολογίων, συμψηφισμός χρεών δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα)
•    Λήψη θεσμικών μέτρων,  που χωρίς να έχουν οικονομικό κόστος για την Κυβέρνηση,  μπορούν να χαρακτηριστούν, άμεσα ή έμμεσα   ως «όπλα»  ενάντια στην ανεργία, ενώ παράλληλα λειτουργούν ως «όπλα» ενάντια στην  αδιαφάνεια και συναλλαγή.  Σαν τέτοια μέτρα προτείνουμε:
–Υποχρεωτική εφαρμογή της νομοθεσίας για τα Δ.Ε. και στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα:  
–Κατάργηση της δυνατότητας απευθείας ανάθεσης έργων και διενέργειας  διαγωνισμών με προσκλήσεις  
–Κατάργηση κάθε ειδικού όρου στην διακήρυξη:  Οι όποιες ειδικές απαιτήσεις να ζητούνται πριν την υπογραφή της σύμβασης και όχι ενωρίτερα.
–Κατάργηση του συστήματος Μελέτη-Κατασκευή ως διαδικασία δημοπράτησης.     
–Χρησιμοποίηση των  πιστώσεων ΣΑΤΑ  αποκλειστικά για την χρηματοδότηση μικρών έργων τοπικής εμβέλειας. Να θεσπισθεί ο έλεγχος, της διαχείρισης των πιστώσεων από ΣΑΤΑ,  από ορκωτό λογιστή.     
–Να  εκδοθεί επιτέλους το Προεδρικό Διάταγμα  για το Μητρώο Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων (ΜΗ.Κ.Ι.Ε.), που αποτελεί απαίτηση όλης της κοινωνίας
–Να καταργηθούν τα έργα με αυτεπιστασία από τους Ο.Τ.Α. Η  αυτεπιστασία έχει μετατραπεί σε εργαλείο κατασπατάλησης του δημοσίου χρήματος.   
•    Ένταξη στο ΕΣΠΑ μικρών έργων στην περιφέρεια και επανέναρξη των αναπτυξιακών προγραμμάτων που έχουν σταματήσει.
•    Απόσυρση του προτεινόμενου Σχεδίου Νόμου για το θεσμικό πλαίσιο, που προάγει την αδιαφάνεια και ενισχύει την γραφειοκρατία στα Δημόσια Έργα και επανέναρξη του διαλόγου από μηδενική βάση.

Οι Μηχανικοί του Δημοσίου:
Συμπαραστεκόμαστε στα δίκαια αιτήματα του εργοληπτικού κλάδου που   στην παρούσα συγκυρία της οικονομικής κρίσης υπηρετούν την διαφάνεια και την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης του τόπου.
Παράλληλα σε ότι μας αφορά δηλώνουμε ότι δεν θα ανεχθούμε:
•    Καμιά μείωση στο εισόδημά μας είτε αυτές αφορούν τους μετατασσόμενους συναδέλφους στα πλαίσια της εφαρμογής του ΄΄Καλλικράτη΄΄ είτε παραπέρα περικοπές των επιδομάτων μας. Διεκδικούμε Κλαδικό Μισθολόγιο Διπλ. Μηχανικών που θα αποτυπώνει τις ιδιαιτερότητες του Κλάδου μας σύμφωνα με τις προτάσεις μας.
•    Καμιά  παραπέρα διάλυση του Δημόσιου Τομέα.  Ήδη με τις ασκούμενες πολιτικές εδώ και χρόνια ξεπουλιέται ο Δημόσιος πλούτος, ιδιωτικοποιούνται όλες οι παραγωγικές δραστηριότητες του Δημοσίου, περιθωριοποιούνται οι Δημόσιες τεχνικές υπηρεσίες. Με την πρόσφατη απόφαση που ανακοινώθηκε στον τοπικό τύπο δίνονται μελέτες και του επαρχιακού δικτύου όλης της χώρας στην ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. Το πάγωμα των προσλήψεων και η συνέχιση των ιδιωτικοποιήσεων θα ολοκληρώσει την διάλυση του όποιου Δημόσιου Τομέα έχει απομείνει.   
•    Καμία υποχώρηση στη επιχειρούμενη συρρίκνωση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών μας δικαιωμάτων.  Ήδη πληρώνουμε ακριβά τις συνέπειες των αντιασφαλιστικών νόμων του παρελθόντος καθώς και του πρόσφατου νόμου Πετραλιά (Ν. 3655/08), που κατήργησε το ΤΣΜΕΔΕ, επιδείνωσε την κατάσταση των ασφαλισμένων και έθεσε σε σοβαρή αμφισβήτηση τα υψηλά αποθεματικά του Ταμείου μας, που συγκεντρώθηκαν εδώ και χρόνια αποκλειστικά από τους ασφαλισμένους του.
•    Την εξίσωση και συνεπώς την ισοπέδωση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων, μέσω των αντίστοιχων ΠΔ που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας.
•    Άλλα φορολογικά βάρη και ανεξέλεγκτη ακρίβεια. Ως μισθωτοί σηκώνουμε ήδη τα περισσότερα φορολογικά βάρη σ΄ αυτή τη χώρα τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια, σε ένα κατάφωρα άδικο φορολογικό σύστημα με υψηλούς έμμεσους φόρους από τη μία και συνεχώς διογκούμενη φοροαπαλλαγή και φοροαποφυγή από την άλλη για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Δεν πάει άλλο.  

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ