ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 4/3/2011. Αναπροσαρμογή τιμών του Συστήματος Αντικειμενικού Προσδιορισμού της Φορολογητέας Αξίας Ακινήτων για τις εντός Σχεδίου Πόλεως περιοχές και τους οικισμούς των Δήμων του Νομού Ηρακλείου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 4/3/2011
ΘΕΜΑ:     Αναπροσαρμογή τιμών του Συστήματος Αντικειμενικού Προσδιορισμού της Φορολογητέας Αξίας Ακινήτων για τις εντός Σχεδίου Πόλεως περιοχές και τους οικισμούς των Δήμων του Νομού Ηρακλείου

Το παρακάτω υπόμνημα απέστειλε το ΤΕΕ/ΤΑΚ τη 10/2/2011, προς την Α’ Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου (Υπόψη Προέδρου της Επιτροπής του άρθρου 41 του Ν.1249/1982) με τις απόψεις του Τμήματος για την επιχειρούμενη Αναπροσαρμογή τιμών του Συστήματος Αντικειμενικού Προσδιορισμού της Φορολογητέας Αξίας Ακινήτων για τις εντός Σχεδίου Πόλεως περιοχές και τους οικισμούς των Δήμων του Νομού Ηρακλείου

Κύριε Πρόεδρε,
Μετά από ενημέρωση του εκπροσώπου μας στην Επιτροπή του άρθρου 41 του Ν.1249/1982 και υπαλλήλου του ΤΕΕ/ΤΑΚ, κ. Κωνσταντίνου Χαμηλοθώρη, Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, σχετικά με την αναπροσαρμογή τιμών του Συστήματος Αντικειμενικού Προσδιορισμού της Φορολογητέας Αξίας Ακινήτων για τις εντός Σχεδίου Πόλεως περιοχές και τους οικισμούς των Δήμων του Νομού Ηρακλείου, είμαστε υποχρεωμένοι να διαφωνήσουμε με τις νέες προτεινόμενες για αναπροσαρμογή τιμές, για τους παρακάτω λόγους:
Οι τιμές του Συστήματος Αντικειμενικού Προσδιορισμού της Φορολογητέας Αξίας Ακινήτων επηρεάζουν τις τιμές σε μια σειρά τέλη, φόρους και υπηρεσίες που σχετίζονται με την αγορά ακινήτων όπως:
•    Ο Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας
•    Οι φόροι μεταβίβασης κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών.
•    Τα συμβολαιογραφικά δικαιώματα, η παράσταση νομικών και η εγγραφή δικαιωμάτων στο υποθηκοφυλακείο ή το κτηματολόγιο.
•    Ο ΦΠΑ στις νεόδμητες δευτερεύουσες και στις εξοχικές κατοικίες.
•    Τα τεκμήρια των κατοικιών και παρεπόμενα η φορολογία εισοδήματος.
•    Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, όπως αυτό επιβάλλεται και εισπράττεται με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ.

Με δεδομένα:
•    τη σημαντική φορολογική επιβάρυνση, μέσω των αυξήσεων στους έμμεσους φόρους, προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις,
•    την ύφεση που πλήττει την αγορά αγαθών και εργασίας
•    τη σημαντική κάμψη που παρατηρείται στην οικοδομική δραστηριότητα κατά τα τελευταία έτη
•    την κάμψη των τιμών στα ενοίκια των ακινήτων, η οποία εκτιμάται μεσοσταθμικά στα επίπεδα του 25% για τα ενοίκια και 8% για την αγορά ακινήτων, με τάση περαιτέρω αποκλιμάκωσης
•    τη συρρίκνωση της πιστωτικής επέκτασης στα επιχειρηματικά και στεγαστικά δάνεια, και τέλος,
•    την προτροπή προς τις δημόσιες υπηρεσίες με εγκύκλιο για διαπραγμάτευση και αναπροσαρμογή των ενοικίων με μειώσεις τιμών.
Κρίνεται απαραίτητο να παγώσουν οι τιμές του Συστήματος Αντικειμενικού Προσδιορισμού της Φορολογητέας Αξίας Ακινήτων στα σημερινά επίπεδα μέχρι να αλλάξουν οι συνθήκες στην αγορά προς το καλύτερο.
Οι αντικειμενικές τιμές σε ορισμένες περιπτώσεις παρουσιάζουν αναντιστοιχία με τις εμπορικές τιμές, κυρίως λόγω μη αναπροσαρμογής τους κατά τα τελευταία έτη. Το γεγονός αυτό όμως, δεν μπορεί από μόνο του να δικαιολογήσει σε αυτή τη συγκυρία αύξηση τιμών με δεδομένη την ύφεση που παρατηρείται σε όλους τους δείκτες της οικονομίας και τις πληθωριστικές πιέσεις που οφείλονται κύρια στις αυξήσεις της έμμεσης φορολογίας.
Ο κατασκευαστικός κλάδος αποτελεί κατά την εκτίμηση των περισσότερων αναλυτών την ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας. Η αγορά ακινήτων είναι άρρηκτα δεμένη και αλληλοεξαρτώμενη από τις συνθήκες που επηρεάζουν τον κλάδο, ο οποίος στην τρέχουσα συγκυρία δοκιμάζεται σημαντικά. Η στήριξη του κλάδου για να ξαναμπεί σε αναπτυξιακή τροχιά που θα αναθερμάνει την οικονομία δεν διαφαίνεται στις
Οι αυξήσεις στις αντικειμενικές αξίες δημιουργούν αίσθηση φοροεπιδρομής στους πολίτες οι οποίοι ήδη υφίστανται μεγάλη φορολογική επιβάρυνση. Εντονότερη γίνεται στα μεσαία και χαμηλά εισοδηματικά στρώματα τα οποία αποτελούν και τη συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων του Νομού Ηρακλείου. Επιπλέον, δημιουργούν και αίσθηση κοινωνικής αδικίας όταν η Δημόσια Διοίκηση επιδιώκει μειώσεις τιμών στα ενοίκια της ζητώντας όμως περισσότερους φόρους ακόμη και για αυτά τα ακίνητα που θέλει να πληρώνει λιγότερα.
Το ΤΕΕ ως επίσημος τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας και το ΤΕΕ/ΤΑΚ ιδιαίτερα, έχει αποδείξει την αίσθηση κοινωνικής ευθύνης που το διακρίνει στις δράσεις και στις παρεμβάσεις του. Η ανάγκη διασφάλισης της ελάχιστης κοινωνικής ειρήνης επιβάλει σε αυτή τη συγκυρία να μην υπάρξει αναπροσαρμογή τιμών μιας και όλα δείχνουν ότι η μείωση στις εμπορικές αξίες, σε ορισμένες περιπτώσεις ίσως οδηγήσει στο φαινόμενο να υπάρξουν περιοχές όπου η εμπορική αξία θα είναι μικρότερη της αντικειμενικής, πράγμα που ήδη καταγράφεται ως γεγονός σε διάφορες περιοχές της χώρας και του Νομού Ηρακλείου ειδικότερα.
 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ