Δημιουργία Ταμείου Αλληλεγγύης Μηχανικών ΤΕΕ/ΤΑΚ και υποβολή προτάσεων προς τη Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ.

 

 

Δημιουργία Ταμείου Αλληλεγγύης Μηχανικών ΤΕΕ/ΤΑΚ και υποβολή προτάσεων προς τη Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ.

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
Αθανάσιος Αλέξης, Χωροτάκτης – Πολεοδόμος Μηχανικός
Ιωάννης Αναγνώστου, Πολιτικός Μηχανικός
Ιωάννης Παρασύρης, Χωροτάκτης – Πολεοδόμος Μηχανικός

Ηράκλειο, Οκτώβριος 2010

 

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ όσον αφορά στην είσοδο του κοινού στην υπηρεσία
2. Προσφορές rapid & pcr test για τα Ομότιμα και Τακτικά μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ και των οικογενειών τους