ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 6/12/2010 AΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΤΕΕ_ΤΑΚ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΥ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 6/12/2010

AΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΤΕΕ_ΤΑΚ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΡΟΜΑ     ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΥ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

…Επείνασα γαρ, και εδώκατέ μοι φαγείν, εδίψησα, και εποτίσατέ με, ξένος ήμην, και συνηγάγετέ με, γυμνός, και περιεβάλετέ με, ησθένησα, και επεσκέψασθέ με,  εν φυλακή ήμην, και ήλθετε προς με…
Kατά Ματθαίον Ευαγγέλιο [ κεφ. κε’ στίχοι 31-46]

Με αφορμή τα δημοσιεύματα του τοπικού τύπου και της εφημερίδας ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ (24.11.2010), για το γεγονός της διακοπής της υδροδότησης του καταυλισμού των Ρομά στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασού στο Ηράκλειο, η Διοικούσα επιτροπή του ΤΕΕ-ΤΑΚ, συζήτησε το θέμα στη συνεδρίαση της 25.11.2010, και επισημαίνει τα παρακάτω:
1.    Θεωρεί πως η διακοπή της υδροδότησης σε όλους τους κατοίκους του καταυλισμού, παρά τα σημαντικά προβλήματα που έχουν παρατηρηθεί μέχρι σήμερα και το πιθανό κόστος που επικαλούνται οι αρμόδιοι φορείς, αποτελεί πράξη που στρέφεται εναντίον όλων ανεξαιρέτως των κατοίκων του καταυλισμού, χωρίς να επιμερίζει ευθύνες όπως προβλέπει ρητά το νομικό και το πολιτικό κεκτημένο της ελληνικής και της ευρωπαϊκής πραγματικότητας.
2.    Η συγκροτημένη πολιτεία ,η τοπική αυτοδιοίκηση και η κοινωνία των πολιτών είναι σαφώς εκείνοι που έχουν την ευθύνη της επίλυσης σοβαρών ζητημάτων που σχετίζονται με το δημόσιο χώρο και τις υποδομές κατοίκησης σε μια περιοχή και θεωρούμε αυτονόητο -όπως ορίζουν οι ελληνικές και ευρωπαϊκές συνθήκες – πως δεν εξαιρείται από το ενδιαφέρον τους και τις υποχρεώσεις τους καμιά περιοχή και ιδιαίτερα εκείνες που σαφώς διαθέτουν χαρακτηριστικά που απαιτούν την ιδιαίτερη προσέγγιση και φροντίδα τους.
3.    Στις περιοχές του καταυλισμού των Ρομά, όπως και στις περιοχές αυθαιρέτων, είναι προφανές πως η ποιότητα του δημόσιου χώρου είναι ανύπαρκτη και οι υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες για την εξυπηρέτηση βασικών ανθρώπινων αναγκών, δεν ανταποκρίνονται με κανένα τρόπο στα ελάχιστα αποδεκτά όρια που οφείλει να θέτει και να υπερασπίζεται για όλους, μια σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία.
4.    Καλούμε τους φορείς της περιοχής και το Δήμο Ηρακλείου, να αναδείξουν, να επεξεργαστούν και να προτείνουν αξιόπιστες λύσεις που θα συμβάλουν στην άρση των αποκλεισμών που υπάρχουν στο δημόσιο χώρο της αστικής και της περιαστικής ζώνης της πόλης και να αναλάβουν την ευθύνη για την αντιμετώπιση ανοικτών ζητημάτων που χρονίζουν , με διαρκή και ανοικτή διαπραγμάτευση με όλα τα μέρη που εμπλέκονται στο ζήτημα και ιδιαίτερα με την κοινότητα των Ρομά.
5.    Όπως έχει δείξει μέχρι τώρα η διεθνής και η ελληνική εμπειρία, η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού αποτελεί εξαιρετικά πολύπλοκη και απαιτητική υπόθεση και απαιτεί γνώση και ανάλυση των ιδιαίτερων συνθηκών που επιτρέπουν την παγίωσή του όσο και την αταλάντευτη συμμόρφωση στις ελληνικές και ευρωπαϊκές προβλέψεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα  που οδηγούν στην αντιμετώπιση και την εξάλειψή του. Στην προσπάθεια αυτή ο ρόλος των πολιτών, των φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι καταλυτικός και ουσιαστικός.
6.    Ζητούμε την άμεση επίλυση του θέματος της υδροδότησης των Ρομά και την ανάληψη πρωτοβουλιών από το Δήμο Ηρακλείου, στον οποίο εμείς ως Τεχνικό Επιμελητήριο εκφράζουμε την αμέριστη και διαρκή υποστήριξή μας για όλα τα σχετικά θέματα και ιδιαίτερα εκείνα που έχουν άμεση επίπτωση σε θέματα υγιεινής και δημόσιας υγείας και είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε κοινές πρωτοβουλίες και να συμμετέχουμε σε δράσεις που θα θέσουν ουσιαστικά ζητήματα για την επαφή και τη συνεννόηση με τις κοινότητες όσων βιώνουν αποκλεισμούς στο δημόσιο χώρο και ιδιαίτερα με τους Ρομά της Νέας Αλικαρνασού. Στην προσπάθεια αυτή η συμβολή όλων μπορεί να αποδειχτεί πολύτιμη.
7.    Τα ζητήματα της ποιότητας του Δημόσιου χώρου, του δικτύου κοινοχρήστων λειτουργιών και εξυπηρετήσεων των αστικών κέντρων και της υπαίθρου, της πρόσβασης στα δημόσια αγαθά και τις κοινωφελείς υπηρεσίες και κυρίως το μεγάλο θέμα της ανάπτυξης εκπαιδευτικών θεσμών και σχολικών υποδομών και μηχανισμών προστασίας και προαγωγής των δικαιωμάτων όλων ανεξαιρέτως των κοινωνικών μας εταίρων και των συμπολιτών μας, θεωρούμε πως πρέπει να αποτελέσουν πάγιες προτεραιότητες των συλλογικών φορέων, της αυτοδιοίκησης όλων των βαθμών και βεβαίως των μελών του ΤΕΕ/ΤΑΚ και των συμπολιτών μας, προς τους οποίους με αυτό το ψήφισμα απευθυνόμαστε και τους οποίους καλούμε σε κοινές πρωτοβουλίες και δράσεις.-
 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ