Εφημερίδα 35:Σχέδιο υπάρχει / Το χρονικό της συγκρότησης των οργάνων στο ΤΕΕ/ΤΑΚ / Τα αποτελέσματα / Νερό …ως εμπόρευμα / Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας / Homo Oikonomikus / Κύριε Καρτάλη πείτε το στο Δήμαρχο / Τα ψέματα για τον Καλλικράτη / Εκλογές ΕΜΔΥΔΑ