Οι υποψήφιοι της ΑΜΑΚ στις εκλογές του ΤΕΕ

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

α/α    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ    ΕΙΔΙΚ.    Α.Μ    ΑΠΑΣΧ
1    Ανδρεαδάκης Γεώργιος    Μ ΗΥ & Πλ.      76703    ΕΚΠ.
2    Αντωνόπουλος Νικόλαος     ΠΜ       75066    Ε.Ε.
3    Ασσαριωτάκης Ζαχαρίας     ΜΜ       64748     Ε.Ε.
4    Βαρδάκης Φιλοκτήτης    ΠΜ      98788    Δ.Υ.
5    Βέργης Γεώργιος    ΑΤΜ    100440    Ε.Ε.
6    Βιδάκης Ιωάννης    ΗΜ & Μ ΗΥ      86026    Ε.Ε.
7    Βρέντζου Ειρήνη    ΠΜ      66283    Δ.Υ.
8    Γέμελας Σαράντος    ΜΜ      80471    Δ.Υ.
9    Γιαννακουδάκης Ιωάννης    ΜΜ      95722    Ε.Ε.
10    Γιαννέλη Μαρία Εμμελεία    ΜΜ & ΑΝ    115096    ΕΚΠ
11    Ζαχάρος Θεοδόσης    ΑΜ      72039    Δ.Υ.
12    Καλογεράκη Μαρία    ΑΤΜ      81281    Δ.Υ.
13    Καργιαντουλάκης Μανώλης    ΑΜ      72184    Δ.Υ.
14    Κατζηλάκης Νικόλαος    ΠΜ    100600    Ε.Ε.
15    Κατσαράκης Νικόλαος    ΧΜ      64517    ΕΚΠ
16    Κλάδος Αλέξανδρος    ΠΜ      29814    Ε.Δ.Ε
17    Κοκκινίδου Ευαγγελία (Εύα)    ΑΜ      36757    Ε.Ε.
18    Κουμπενάκης Αντώνιος    ΑΤΜ    103004    Ε.Δ.Ε
19    Κουτσουμπού Φωτεινή (Φανή)    ΑΜ      34595    Ε.Ε.
20    Μανουσάκη Ειρήνη    ΑΜ      67426    Δ.Υ.
21    Μαυρογιάννης Αντώνιος    ΠΜ      64151    Δ.Υ.
22    Μηλαθιανάκη Μαρία    ΠΜ    114408    Ε.Ε.
23    Μονιάκης Μύρων    ΜΜ      37848    ΕΚΠ
24    Μουτσοπούλου Ευαγγελία (Εύη)    ΑΜ      90969    Ε.Ε.
25    Μπάκιντας Κωνσταντίνος    ΑΤΜ      82163    Ε.Ε.
26    Μπελιμπασάκης Στέφανος    ΠΜ      27185    Ε.Δ.Ε
27    Ορφανός Νικόλαος    ΑΤΜ      71222    Δ.Υ.
28    Παξινός Κοσμάς    ΜΜ      31888    ΕΚΠ
29    Παπαναστασίου Μαρία    ΠΜ      84795    Δ.Υ.
30    Παπαντωνίου Παρθενόπη (Πόπη)    ΑΜ      33867    Ε.Ε
31    Παρασύρη Ελένη    ΗΜ      67053    Ε.Δ.Ε
32    Πετράκης Ιωάννης    ΑΜ      80063    Ε.Ε.
33    Πουντουράκης Αντώνιος    ΜΠερ.      97828    Ε.Ε.
34    Σκουτέλης Νικόλαος    ΑΜ      52867    Ε.Ε.
35    Σοφουλάκης Μανώλης    ΑΜ      38111    Ε.Ε.
36    Στρατήγης Γεώργιος    ΜΜ      64296    Δ.Υ.
37    Στριλυγκάς Βασίλειος    ΜΜ      98377    Ε.Ε.
38    Σφακιανάκη Ιωάννα (Βάννα)    ΑΜ      34532    Δ.Υ.
39    Τζαβλάκη Καλλιόπη (Πόπη)    ΠΜ      46676    Ι.Υ.
40    Τζαννίνης Εμμανουήλ     ΠΜ       45993     Ε.Δ.Ε
41    Τριανταφύλλου Ελευθέριος    ΑΤΜ      87614    Ε.Ε.
42    Τρουλλινός Γεώργιος    ΠΜ      28839    Ε.Ε.
43    Τσακαλάκης Δημήτριος    ΧΜ      33636    Ε.Ε.
44    Ψαλτάκης Μιχαήλ    ΠΜ      89240    Ε.Ε.
45    Ψαρουδάκης Μιχαήλ    ΠΜ      68824    Δ.Υ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
α/α    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ    ΕΙΔΙΚ.    Α.Μ    ΑΠΑΣΧ
46    Βαμβασάκης Ιωάννης    ΜΠερ.    118772    Ε.Ε.
47    Καλιμάντζαλης Βασίλειος    ΗΜ & Μ ΗΥ      58550    ΕΚΠ
48    Μαστοράκη Ελένη    ΠΜ      75292    Δ.Υ.
49    Περδικάκης Παντελής    ΗΜ      70469    Δ.Υ.
50    Πετάση Μαρία    ΑΜ      36507    Δ.Υ.
51    Σπυριδάκης Γεώργιος    ΑΜ      98768    Ε.Ε.
52    Τσιχλής Ιωάννης    ΠΜ      56377    Ε.Ε.
53    Φωνιαδάκης Ιωάννης    ΠΜ      62724    Δ.Υ.

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ
α/α     ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ     ΕΙΔΙΚ     Α.Μ     ΑΠΑΣΧ
1    Δαβάκης Γεώργιος    ΑΤΜ      30005    Ε.Δ.Ε.
2    Καναβάκης Σταύρος     ΑΤΜ       18866     Ε.Ε
3    Κλάδος Αλέξανδρος    ΠΜ      29814    Ε.Δ.Ε
4    Λυγερός Ηλίας    ΗΜ       50110     Ε.Δ.Ε
5    Νίχλος Αντώνιος    ΠΜ      33212    Ε.Δ.Ε
6    Σεληνιωτάκη Ειρήνη    ΑΤΜ      22016    Ε.Ε.
7    Σμυρνάκη Αγγελική    ΑΜ      23495    Ε.Ε.
8    Σοφουλάκης Γεώργιος    ΠΜ      27093    Ε.Ε.

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΕ
α/α    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ    ΕΙΔΙΚ    Α.Μ    ΑΠΑΣΧ
1    Καλογεράκη Μαρία    ΑΤΜ      81281    Δ.Υ
2    Κουτσουμπού Φωτεινή (Φανή)    ΑΜ      34595    Ε.Ε
3    Μαστοράκη Ελένη    ΠΜ      75292    Δ.Υ
4    Μπάκιντας Κωνσταντίνος    ΑΤΜ      82163    Ε.Ε
5    Σφακιανάκη Ιωάννα (Βάννα)    ΑΜ      34532    Δ.Υ