Διερεύνηση Βραχυπρόθεσμων και Μακροπρόθεσμων Ωφελειών και Επιπτώσεων Ευρείας Συμμετοχής Α.Π.Ε. στο Σ.Η.Ε. Κρήτης

 

 

Διερεύνηση Βραχυπρόθεσμων και Μακροπρόθεσμων Ωφελειών και Επιπτώσεων Ευρείας Συμμετοχής Α.Π.Ε. στο Σ.Η.Ε. Κρήτης

Μέλη Ομάδας Εργασίας

Δρ Εμμανουήλ Καραπιδάκης 

Δρ Ιωάννης Καρναβάς

Δρ Αντώνης Τσικαλάκης

Το Πλήρες Κείμενο Της Ομάδας Εργασίας μπορείτε να το κατεβάσετε από τον παρακάτω σύνδεσμο

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ όσον αφορά στην είσοδο του κοινού στην υπηρεσία
2. Προσφορές rapid & pcr test για τα Ομότιμα και Τακτικά μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ και των οικογενειών τους