Σκοπιμότητα εισαγωγής φυσικού αερίου στο σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη

 

Σκοπιμότητα εισαγωγής φυσικού αερίου στο σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη

Μελέτη Ομάδας Εργασίας

Δημήτριος Αλ. Κατσαπρακάκης
Μύρων Μονιάκης
Νικόλαος Πασαδάκης
Ιωάννης Σκιάς

Ηράκλειο 2010

 Το πλήρες κείμενο της ομάδας εργασίας μπορείτε να το κατεβάσετε από τον παρακάτω Σύνδεσμο

 

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ όσον αφορά στην είσοδο του κοινού στην υπηρεσία
2. Προσφορές rapid & pcr test για τα Ομότιμα και Τακτικά μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ και των οικογενειών τους