Δελτίο Τύπου 8/6/2010 Εκλογή οργάνων στη διοίκηση του ΤΕΕ / ΤΑΚ

 

Εκλογή οργάνων στη διοίκηση του ΤΕΕ / ΤΑΚ

    Την 7η Ιουνίου 2010 ημέρα Δευτέρα έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.2 του Ν.1486/1984 η ειδική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του ΤΕΕ/ΤΑΚ, για την εκλογή των Οργάνων διοίκησης με την παρουσία 51 από τα 53 μέλη που την απαρτίζουν .
    Τα αποτελέσματα των εκλογικών αναμετρήσεων έχουν ως εξής :

Προεδρείο Αντιπροσωπείας
1.    Γεώργιος Αγαπάκης, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, Πρόεδρος (Δ.Κ.Μ.)
2.    Ευφροσύνη Μαυράκη – Τσαγκαράκη, Χημικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος, (ΠΑΣΚ-Σ)
3.    Ιωάννης Κασαπάκης, Χημικός Μηχανικός, Γεν. Γραμματέας (Δ.Ε.Μ.)       

Διοικούσα Επιτροπή
1.    Πέτρος Ινιωτάκης, Μηχ. Παραγωγής & Δ/σης Πρόεδρος, (ΠΑΣΚ-Σ)   
2.    Οδυσσέας Σγουρός, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Αντιπρόεδρος (ΠΑΣΚ-Σ)           
3.    Χαρά Τριαματάκη, Πολιτικός Μηχανικός,  Γεν. Γραμματέας (Δ.Κ.Μ.)           
4.    Νικόλαος Κατσαράκης, Χημικός Μηχανικός, μέλος (Α.Μ.Α.Κ.)
5.    Κων/νος Μπάκιντας, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, μέλος (Α.Μ.Α.Κ.)
6.    Κων/νος Μπριλάκις, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος (ΠΑΣΚ-Σ)
7.    Δημήτριος Ρομπογιαννάκης, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος (ΠΑΣΚ-Σ)
8.    Ιωάννα Σφακιανάκη, Αρχιτέκτων Μηχανικός, μέλος (Α.Μ.Α.Κ.)
9.    Γεώργιος Ταβερναράκης, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος (ΠΑΣΚ-Σ)

Η νέα τριετία που τώρα ξεκινά, επιφορτίζει όλους όσους έχουν εκλεγεί στα Όργανα του ΤΕΕ/ΤΑΚ με την ευθύνη για συστηματική και υπεύθυνη δράση προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός τμήματος που θα:

•    Συμβάλλει ενεργά στη θετική εξέλιξη των ζητημάτων που αφορούν τους  Μηχανικούς και θα υπερασπίζεται τις κατακτήσεις και την παρουσία τους σε όλα τα επίπεδα της συλλογικής και προσωπικής τους δραστηριότητας.
•    Ενδιαφέρεται για την ανάδειξη των ποιοτικών παραμέτρων της δράσης τους.
•    Προωθεί με ουσιαστικό και συγκροτημένο τρόπο όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την πρόοδο και την εξέλιξη σε όλα τα επίπεδα της παραγωγικής και της κοινωνικής διαπραγμάτευσης.
•    Συμμετέχει με καθοριστικό τρόπο στην καθημερινή δραστηριότητα του τόπου μας, συνδιαμορφώνοντας με δυναμικό τρόπο τα γεγονότα.

Διαρκής στόχος μας, πρέπει να είναι η μέγιστη δυνατή συσπείρωση των Μηχανικών απέναντι σε ζητήματα που απασχολούν κάθε Μηχανικό και η προκοπή και η εξέλιξη του τόπου μας με ευαισθησία στα μεγάλα ζητήματα της προστασίας του φυσικού αποθέματος και των ανθρώπινων πόρων.
    Η κοινότητα των Μηχανικών αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα επιστημονικά κεφάλαια της χώρας και τον πλέον κεντροβαρή  εγγυητή της καλώς εννοούμενης ανάπτυξης.
Το ΤΕΕ σύμφωνα και με το θεσμικό ρόλο του, μπορεί με παρεμβάσεις να επηρεάσει και να καθοδηγήσει αποφάσεις της Πολιτείας. Μπορεί να συμβάλει εποικοδομητικά στην επίλυση προβλημάτων της κοινωνίας και των μελών του. Μπορεί να υπερασπιστεί με ουσιαστικά  επιχειρήματα και υπεύθυνο τρόπο όλα εκείνα για τα οποία έχουν μέχρι σήμερα παλαίψει οι προηγούμενες γενιές των Ελλήνων μηχανικών αλλά και για όσα οι νέοι συνάδελφοι που ξεκινούν σήμερα διατηρούν τις καλύτερες προσδοκίες.
Εμείς πιστεύουμε πως οι Μηχανικοί είναι φορείς επιστημονικής γνώσης, τεχνολογικής κατανόησης και εμπειρίας σε όλα τα επίπεδα της παραγωγής και της σύγχρονης εξέλιξης και βέβαια  τεχνογνωσίας πολύτιμης για τη χώρα και τη δυναμική παρουσία της στο σύγχρονο διεθνή καταμερισμό. Ενός μεγάλου δηλαδή εθνικού κεφαλαίου, με το οποίο συμβάλλουν καθημερινά στην πρόοδο της ελληνικής  κοινωνίας και  την ανάπτυξη του τόπου μας.
Στον αγώνα αυτό την κύρια και καθοριστική συμβολή θα έχουν ΟΛΟΙ ανεξαιρέτως οι συνάδελφοι μηχανικοί, ανεξάρτητα από τη θεσμική θέση που κατέχουν και βέβαια το μεγαλύτερο ρόλο καλούνται να αναλάβουν οι ΝΕΟΙ συνάδελφοι, που αποτελούν τη μεγαλύτερη ελπίδα του ΤΕΕ/ΤΑΚ και της τοπικής κοινωνίας για τα επόμενα χρόνια.-
 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ