Εγχειρίδιο Ανάπτυξη της Κρητικής Βιομηχανίας Ποτών και Τροφίμων

 

Το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας – Τμήμα Ανατολικής Κρήτης (ΤΕΕ/ΤΑΚ), ως ο επίσημος σύμβουλος της κυβέρνησης σε τεχνικά ζητήματα στην περιοχή της Ανατολικής Κρήτης, προσπαθεί να βρίσκεται πάντα στο πλευρό του παραγωγού, του βιομηχάνου του επενδυτή και του μηχανικού μελετητή και να προάγει την ανάπτυξη της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών της Κρήτης.

Το ΤΕΕ/ΤΑΚ συνεχίζοντας το έργο επιμόρφωσης μηχανικών και επιχειρηματιών και την στήριξη της ντόπιας επιχειρηματικότητας συνέστησε τον Μάιο του 2009 την ομάδα εργασίας για την «Ανάπτυξη Βιομηχανίας και Βιοτεχνίας Ποτών και Τροφίμων στην Κρήτη». Η ομάδα εργασίας απαρτίζονταν  από τους Αντώνη Μαραγκάκη (Μηχανολόγο Μηχανικό), Ελευθερία Πατρικάλακη (Μηχανικό Περιβάλλοντος), Δημήτριο Σαμψών (Χημικό Μηχανικό) και Ηλία Σπανάκη (Μηχανικό Παραγωγής & Διοίκησης). Συντονιστής της ομάδας εργασίας ήταν ο Δημήτριος Σαμψών και υπεύθυνος από την Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΑΚ ήταν ο Εμμανουήλ Καραβελάκης.

Η ομάδα εργασίας έχοντας σαν γνώμονα την εύρεση μεθόδων προκειμένου να βοηθηθεί και να ενθαρρυνθεί η ίδρυση νέων και η επέκταση των υπαρχόντων βιομηχανιών και βιοτεχνιών τροφίμων και ποτών έθεσε σαν σκοπό την σύνταξη ενός εγχειριδίου το οποίο θα αποτυπώνει αναλυτικά τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν τόσο οι επιχειρηματίες όσο και οι μελετητές μηχανικοί οι οποίοι εμπλέκονται σε τέτοια εγχειρήματα. Έτσι η ομάδα εργασίας, με την συνεχή στήριξη του ΤΕΕ/ΤΑΚ, συνέταξε, εκδίδει και διανέμει δωρεάν το «Εγχειρίδιο Ανάπτυξη της Κρητικής Βιομηχανίας Ποτών και Τροφίμων»

Στο Εγχειρίδιο ο αναγνώστης θα βρει χρήσιμες πληροφορίες για:
– Τον καθορισμό των στόχων της επιχείρησης.
– Τον καθορισμό του χώρου – τοποθεσίας κατασκευής.
– Τον καθορισμό και την κατηγοριοποίηση των προϊόντων.
– Τον καθορισμό των γραμμών παραγωγής.
– Την επιλογή του εξοπλισμού και των διατάξεων του εργοστάσιου
– Τον υπολογισμό του μεγέθους κατασκευής νέου εργοστασίου.
– Το σύνολο των διαδικασιών αδειοδότησης.
– Τη διαδικασία εκπαίδευσης του προσωπικού.
– Όλες τις δυνατότητες εφαρμογής συστημάτων πιστοποίησης.
– Τη νομοθεσία που αφορά τον κλάδο των τροφίμων – ποτών.

 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το εγχειρίδιο δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από το παρακάτω link

 

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ όσον αφορά στην είσοδο του κοινού στην υπηρεσία
2. Προσφορές rapid & pcr test για τα Ομότιμα και Τακτικά μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ και των οικογενειών τους