Για την παραγωγή ποιοτικών, λειτουργικών Δημοσίων Έργων

 

Σε πείσμα των καιρών, που στ΄ονομα της αγοράς προσπαθεί να επιβάλλει μια ισοπεδωτική αντίληψη που δυσφημεί συλλήβδην τους μηχανικούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που εμπλέκονται στην παραγωγή των δημόσιων έργων, η ΕΜΔΥΔΑΣ Αν. Κρήτης και ο ο Σύλλογος Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ν. Ηρακλείου επιμένουν. Σε εκδήλωση που διοργάνωσαν στο Ηράκλειο στις 12 Νοεμβρίου με θέμα «Η συμβολή των μηχανικών του δημοσίου και των εργοληπτών στην παραγωγή ποιοτικών και λειτουργικών δημοσίων έργων – Η διαφάνεια στα δημόσια έργα» υπενθύμισαν ότι ο μόνος τρόπος να κατασκευαστούν τέτοια έργα είναι να υπάρχουν πλήρεις μελέτες, συνεργασία και διαφάνεια.
Το γεγονός της συνδιοργάνωσης έρχεται να σηματοδοτήσει την ανάγκη μιας συνεργασίας χωρίς την οποία ο στόχος παραγωγής των έργων  είναι ανέφικτος ενώ το αίτημα για διαφάνεια σηματοδοτεί το δρόμο μέσα από τον οποίο μπορεί να αποκατασταθεί η διαρραγείσα σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτείας και πολιτών, σε ότι αφορά στα δημόσια έργα, όπως εύστοχα αναφέρεται στο κοινό δελτίο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι διοργανωτές της εκδήλωσης.
Στο κοινό δελτίο διατυπώνονται αναλυτικά οι αναγκαίες προϋποθέσεις:
•    Αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης μέσα από δημοκρατική λειτουργία.
•    Αναμόρφωση  του εργολαβικού δυναμικού ώστε να διατηρηθεί σε υψηλό επίπεδο.
•    Διατήρηση του Δημόσιου χαρακτήρα των έργων.
•    Θεσμικές,  ρεαλιστικές και αποτελεσματικές πρωτοβουλίες με  στόχο την διασφάλιση της  ποιότητας και λειτουργικότητας των έργων.
•    Συνολική αντιμετώπιση των προβλημάτων όλων των παραμέτρων του κύκλου παραγωγής ενός Δημοσίου Έργου. 
•    Ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης με μικρά και μεσαία έργα υποδομής που θα συμβάλλουν, αφενός στην ανακούφιση των χιλιάδων μικρών και μεσαίων εργοληπτών που πρώτοι αυτοί βιώνουν την κρίση από την έλλειψη επιχειρηματικού αντικειμένου και αφετέρου στην τόνωση της οικονομίας των τοπικών κοινωνιών.
•    Καθιέρωση κανόνων διαφάνειας με ευρωπαϊκά πρότυπα ως απαίτηση των καιρών που θα αποκαταστήσει την διαρραγείσα σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτείας και πολιτών, σε ότι αφορά στα Δημόσια Έργα.
Τα θέματα που αναπτύχθηκαν στην ημερίδα ήταν:
Α. Η Συμβολή των Μηχανικών του Δημοσίου και των Εργοληπτών στην παραγωγή ποιοτικών και λειτουργικών Δ.Ε., με εισηγητές τους:
Κων/νο Σάσσαλο, Πρόεδρο Δ.Σ. της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ και
Ιωάννη Βάρκα, Πρόεδρο ΤΕΕ/Δυτ. Μακεδονίας., πρώην Πρόεδρο ΣΠΕΔΕ Δυτικής Μακεδονίας, 
Β. Η διαφάνεια στα Δημόσια Έργα, με εισηγητή τον: 
Δήμο Τουλιάτο, Τεχνικό Σύμβουλο, Επιστημονικό Συνεργάτη ΕΜΠ
Ο Δ. Τουλιάτος ανέπτυξε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί η διαφάνεια μέσα από ενέργειες σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της αναγκαιότητας δημοσιοποίησης των Δελτίων Ταυτότητας Έργων  που αποτελεί και αίτημα όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων.
Αίσθηση προκάλεσε ωστόσο και η αναφορά του Ι. Βάρκα στους παράγοντες επιλογής των έργων που θα υλοποιηθούν και στην ανάγκη εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας και βιωσιμότητας ώστε να προεκτιμώνται οι λειτουργικές δαπάνες, το κόστος συντήρησης, το ενδεχόμενο σύστασης φορέα για τη λειτουργία τους κλπ. Σήμερα που οι ανάγκες προγραμματισμού εξαντλούνται σε γραφειοκρατική διαδικασία και έχει εκλείψει η κοινή λογική για χρήση ορθολογιστικών κριτηρίων στον προγραμματισμό των έργων, η επιστροφή σε μια τέτοια λογική είναι κάτι παραπάνω από αναγακαία.                                                                 

 

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ όσον αφορά στην είσοδο του κοινού στην υπηρεσία
2. Προσφορές rapid & pcr test για τα Ομότιμα και Τακτικά μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ και των οικογενειών τους