Δελτίο Τύπου 25.11.2009 “Διοργάνωση Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου για το Κάβο Σίδερο”

Η Κρήτη αποτελεί έναν από τους κυριότερους προορισμούς στις προτιμήσεις τουριστικών οργανισμών και επιχειρήσεων με διεθνή εμβέλεια. Το γεγονός αυτό μόνο τυχαία δεν προκύπτει. Οφείλεται κατά κύριο λόγο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Έντονη διαφοροποίηση στο τοπίο, ήπιο κλίμα, μακρά ιστορία και ισχυρή παράδοση είναι τα συστατικά της Κρητικής Ταυτότητας που γνωρίζει ολόκληρος ο κόσμος.
Το τουριστικό αναπτυξιακό μοντέλο στη Νότια Ευρώπη, όπως διαμορφώθηκε τις τελευταίες δυο δεκαετίες, βρίσκεται πλέον σε βαθειά κρίση. Η μαζικοποίηση στη λογική τουριστικού καταναλωτικού προϊόντος με επενδύσεις σε μεγάλης κλίμακας συγκροτήματα έπληξε καταστροφικά πολλές παράκτιες περιοχές της Μεσογείου υποβαθμίζοντας δραστικά και σε ορισμένες περιπτώσεις μη αναστρέψιμα το περιβάλλον. Ανάλογες προσπάθειες επιχειρούνται και στην Ελλάδα παρά τις διαπιστωμένες αστοχίες στην Ευρώπη. Μια τέτοια περίπτωση, παράλληλα με την τουριστική υπερεκμετάλλευση της βόρειας Κρήτης, αποτελεί η επενδυτική προσπάθεια για τουριστική μονάδα στο Κάβο Σίδερο στη Σητεία.
Ο προβληματισμός για την συνολική αναπτυξιακή προοπτική μας εύστοχα αποτυπώθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια κατά την επίσκεψη του στην Κρήτη «… Σίγουρα η Κρήτη δεν είναι αυτή που ήταν στο παρελθόν. Το μοντέλο ανάπτυξης, όπως παντού στην Ελλάδα, κληροδότησε προβλήματα και για το λόγο αυτό απαιτούνται σοβαρές προσπάθειες ελέγχου και αλλαγής του προτύπου αυτού, προς μια βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη».
Το ΤΕΕ/ΤΑΚ σταθερά προσανατολισμένο στις αρχές της αειφορίας και έχοντας την πάγια θέση ότι η ανάπτυξη του τόπου μας απαιτεί μια άλλου είδους προσέγγιση προσανατολισμένη σε καινοτόμες περιβαλλοντικές πολιτικές ανάπτυξης, στη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας της 18.11.2009 αποφάσισε ομόφωνα:
1.    Τη διοργάνωση Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου σε συνεργασία με τα επιστημονικά επιμελητήρια της Ανατολικής Κρήτης, για την περιοχή Τοπλού, Κάβο-Σίδερο, με θεματολογία που θα καθοριστεί από την κοινή οργανωτική επιτροπή των επιστημονικών φορέων
2.    Να επιδιώξει την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή επιστημόνων διεθνούς κύρους στα επιστημονικά πεδία του περιβάλλοντος και της οικονομίας
3.    Να απευθύνει κάλεσμα ενεργού συμμετοχής στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι οποίοι έχουν καθοριστικό ρόλο στην αναπτυξιακή προσπάθεια
4.    Να ευαισθητοποιήσει κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς αλλά και μη κυβερνητικές οργανώσεις στην προσπάθεια προβολής του συνεδρίου
Το ΤΕΕ/ΤΑΚ, με την απόφαση της Αντιπροσωπείας του, θεωρεί ότι μπορεί να παρέμβει καθοριστικά στη διαμόρφωση της κοινής αντίληψης για το αναπτυξιακό μοντέλο που χρειάζεται η Κρήτη. Ένα μοντέλο που δεν μπορεί να είναι άλλο παρά αυτό που θα καθιστά το νησί μας ένα τόπο υψηλού επιπέδου διαβίωσης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ