Εφημερίδα 31: Ούτε πράσινη, ούτε ανάπτυξη / Καλύτερα χρήσιμοι παρά ευχάριστοι / ΤΣΜΕΔΕ: Έλεος, όχι άλλες επενδύσεις! / Ρυθμιστικό Σχέδιο Ηρακλείου / 12ο Συνέδριο της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ / Η μελετοκατασκευή ζει και βασιλεύει / Σκηνές απείρου κάλλους κ.α