ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 11.6.2009 «ΜΕΝΕΙ ΕΚΤΟΣ Η ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΩΣ 10 kW ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

 

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, επιτρέπεται η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων έως 10 kW σε κατοικίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις, μόνο όταν αυτές βρίσκονται στην Ηπειρωτική Ελλάδα ή σε Διασυνδεδεμένα Νησιά. Γεγονός, το οποίο αφήνει απ’έξω την Περιφέρεια της Κρήτης, ως μη διασυνδεδεμένο νησί.

Αν και ο στρατηγικός στόχος της εν λόγω ΚΥΑ είναι η εκμετάλλευση του ηλιακού δυναμικού της χώρας, η στήριξη του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της μεγάλης διασποράς των Φ/Β, η αντιμετώπιση της αιχμής της ζήτησης ενέργειας που εμφανίζεται το καλοκαίρι λόγω της αυξημένης χρήσης των κλιματιστικών συστημάτων, η συμμετοχή των πολιτών στην “πράσινη” ανάπτυξη και η συνδρομή στην επίτευξη του στόχου διείσδυσης των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας  (Οδηγία 2001/77/ΕΚ), δεν συμπεριλαμβάνει τη καταλληλότερη περιφέρεια της χώρας, όπως είναι η Κρήτη.

Πρώτον, το δίκτυο της Κρήτης έχει ανάγκη την μεγάλη διασπορά των Φ/Β για την μείωση της μεσημεριανής αιχμής από την μεριά του φορτίου, ενώ ταυτόχρονα τα επίπεδα διείσδυσης θα διατηρούνται σε σχετικά χαμηλά για την ευστάθεια του συστήματος ποσοστά.

Δεύτερον, η Κρήτη διαθέτει ένα εξαιρετικό ηλιακό δυναμικό, το οποίο δεν θα έπρεπε να μείνει ανεκμετάλλευτο, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της συμμετοχής των πολιτών και την συνδρομή τους στην επίτευξη του στόχου διείσδυσης των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας και την μείωση των αέριων ρύπων των εγχώριων σταθμών παραγωγής.

Τρίτον, το  αυτόνομο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας της Κρήτης, αν και νησιωτικό, αποτελεί ένα σύστημα μεσαίου μεγέθους (περι των 800 MW), γεγονός που του δίνει την δυνατότητα να ενσωματώσει, χωρίς ιδιαίτερα πρόβλημα λειτουργίας, φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας, (<10kW), όπως αυτές που προβλέπονται στην ΚΥΑ, η οποίες δεν προβλέπεται να υπερβαίνουν τα 30MW παραγόμενης ισχύος.

Τέλος, δεν θα πρέπει να μην συνυπολογίζεται και η προστιθεμένη αξία μίας τέτοιας αειφορικής πολιτικής σε μία περιοχή με αυξημένο τουριστικό ενδιαφέρον.

Αν και δεν συντρέχουν οι τεχνικοί λόγοι να εξαιρείται το σύστημα της Κρήτης από τις διατάξεις της παρούσας ΚΥΑ, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει παράλληλα να μπουν οι αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές (τύπος, πλαισίων, αντιστροφείς και συστήματα διαχείρισης), οι οποίες θα εξασφαλίζουν την βέλτιστη συνεργασία των εν λόγω εγκαταστάσεων με το κεντρικό δίκτυο.

Συνεπώς, η απόφαση να μη συμπεριληφθεί η Κρήτη, ως μη διασυνδεδεμένο νησί, στα πλαίσια και τα κίνητρα της ΚΥΑ, κρίνεται ανεπιτυχής και ατεκμηρίωτη, καθώς την εξισώνει με νησιά πολύ μικρότερου μεγέθους, στα οποία η εγκατάσταση Φ/Β ενδεχομένως  να δημιουργούσε προβλήματα στην ομαλή λειτουργίας τους.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ