Δελτίο Τύπου για τη Μαρίνα Δερματά 13/5/2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επανήλθε πρόσφατα πάλι στην επικαιρότητα το θέμα της σχεδιαζόμενης μαρίνας στον κόλπο του Δερματά. Η συζήτηση στα Μ.Μ.Ε. εστιάστηκε στον τρόπο ανάθεσης από τον Ο.Λ.Η. Α.Ε. των  μελετών και στο θέμα του αναδόχου.
     Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν. Ηρακλείου είναι αντίθετος στην παραπάνω διαδικασία, θεωρεί όμως ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση αυτή έρχεται σε δεύτερη μοίρα, αφού το ουσιαστικό και μείζον θέμα της κατασκευής ή μη της  μαρίνας ακόμη εκκρεμεί. Υπενθυμίζουμε ότι:
•    τα συναρμόδια Υπουργεία Πολιτισμού και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. έχουν ήδη εκφραστεί αρνητικά (παραθέτουμε παρακάτω αποσπάσματα σχετικών εγγράφων)
•    αρνητικά έχουν αντιδράσει αρχές, φορείς και η πλειοψηφία των πολιτών του Ηρακλείου για συγκεκριμένους, σοβαρούς και ήδη πολύ γνωστούς λόγους
•    και κυρίως δεν έχει ακόμη εκδικαστεί η προσφυγή  του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων -κατά της κατασκευής της- στο Συμβούλιο της Επικρατείας (η εκδίκαση έχει ορισθεί για την 7/1/2009, από επταμελή Επιτροπή λόγω σπουδαιότητας του θέματος)
Δημιουργούνται λοιπόν τα εύλογα ερωτήματα:
•    Πως ο Ο.Λ.Η. αγνοεί όλα τα παραπάνω και χωρίς να γνωρίζει την τύχη της προσφυγής του Σ.Α.Ν.Η., (τη στιγμή που ήδη υπάρχουν αποφάσεις του ΣτΕ ακυρωτικές για κατασκευή τουριστικών λιμένων στην Ελληνική επικράτεια), προβαίνει στην ανάθεση μελετών;
•    Πως ο Ο.Λ.Η. αποφασίζει να διαθέσει τόσα χρήματα για μελέτες οι οποίες πιθανόν να μην υλοποιηθούν ποτέ;
•    Πως θα δικαιολογηθούν τα χρήματα που πιθανόν θα σπαταληθούν γι αυτές τις μελέτες;

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν. Ηρακλείου ρωτά δημόσια:
Ποια είναι, για όλα τα παραπάνω, η θέση  του αρμόδιου Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Βουλγαράκη, ο οποίος ως Υπουργός Πολιτισμού έχει εκφραστεί τεκμηριωμένα αρνητικά για την κατασκευή του συγκεκριμένου έργου;

Για το Δ.Σ.

    Η Πρόεδρος                                                                          Η Γραμματέας

                                  

Μαράτα Μπαντουβά                                                                 Πόπη Παπαντωνίου

Υ.Γ. Παραθέτουμε αποσπάσματα απαντήσεων των συναρμόδιων Υπουργείων Πολιτισμού και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σε σχετικές επερωτήσεις  βουλευτών Ηρακλείου
  1. απόσπασμα από τις με αρ.πρωτ. ΥΠ.ΠΟ./ΓΡ. ΥΠ./Κ.Ε./461/8-5-2007 και ΥΠ.ΠΟ./ΓΡ. ΥΠ./Κ.Ε./535/1-6-2007  απαντήσεις του ΥΠ.ΠΟ, υπογεγραμμένες από τον τότε Υπουργό Πολιτισμού και νυν Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Γιώργο Βουλγαράκη καθώς και την με αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ./ΓΡ. ΥΠ./Κ.Ε./92/15-11-2007 απάντηση,  υπογεγραμμένη από τον νυν Υπουργό Πολιτισμού κ. Μιχάλη Λιάπη
  “……Ειδικά η οριστική μελέτη διαμόρφωσης της περιοχής του κόλπου Δερματά με θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης της Παλιάς Πόλης Ηρακλείου, προβλέπει τη διαμόρφωση του κόλπου του Δερματά και την απόδοσή της στο κοινό, την ανάδειξη του παράκτιου τείχους και της παρακείμενης ενετικής Πύλης.
     Ως προς την κατασκευή της μαρίνας το Υπουργείο Πολιτισμού έχει εκφραστεί αρνητικά, άλλωστε θα πρέπει να γνωρίζετε, ότι η προκαταρκτική μελέτη ανάπλασης της Παλιάς Πόλης Ηρακλείου (Υ.Α. ΥΠ.ΠΟ./ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/27347/845/ 25.5.2001) είναι δεσμευτική για το ΥΠ.ΠΟ. ως προς τη μη δημιουργία μαρίνας και συνοδών οικοδομικών συγκροτημάτων στη συγκεκριμένη θέση στον κόλπο του Δερματά. Η αρμόδια για την περιοχή 13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων δεν θα είχε αντίρρηση στην ευρύτερη διαμόρφωση και απόδοση σε κοινόχρηστη χρήση του κόλπου του Δερματά, με την προϋπόθεση αυτή να συνδυαστεί με την προκαταρκτική μελέτη ανάπλασης της Παλιάς Πόλης Ηρακλείου και τις ήδη εγκεκριμένες από το Υπουργείο Πολιτισμού μελέτες που υλοποιούνται και πρόκειται να υλοποιηθούν, πάντα με γνώμονα τον σεβασμό στην ιστορικότητα του τόπου και την προστασία του σύμφωνα με την αρχαιολογική νομοθεσία.”

2.  απόσπασμα από την με αρ. πρωτ. 7126Β/7.5.2007 απάντηση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπογεγραμμένη από τον υφυπουργό Στ. Καλογιάννη
“….η δημιουργία τουριστικού λιμένα σκαφών αναψυχής (μαρίνας) στον κόλπο του Δερματά, στο Ηράκλειο Κρήτης, προβλέφθηκε με το άρθρο 30 παρ. 5 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/19.7.93) ΠΛΗΝ όμως η σχετική διάταξη δεν έχει ενεργοποιηθεί.
Στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) του Πολεοδομικού συγκροτήματος Ηρακλείου, όπως τροποποιήθηκε με απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και ισχύει (ΦΕΚ 696/Δ/8.7.2003) δεν αναφέρεται κάτι σχετικό με τη δημιουργία μαρίνας στη συγκεκριμένη θέση. Αντίθετα, το ΓΠΣ καθορίζεται ευρύτερη Ζώνη Προστασίας χώρων Ιστορικού Αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στην περιοχή των ενετικών τειχών, του εναλίου τείχους, του παλιού λιμανιού (Κούλε) και των Νεωρίων στην οποία περιλαμβάνεται και ο κόλπος του Δερματά (άρθρο 1, παρ Θ, χάρτης Π-1.9, κλ. 1:10000)
Στην μελέτη “MASTER PLAN” του λιμένα Ηρακλείου, απλώς αναφέρεται το γεγονός ότι βάσει του νόμου 2160/1993 προβλέπεται η δημιουργία τουριστικού λιμένα σκαφών αναψυχής στον κόλπο του Δερματά. Στην μελέτη δεν προτείνεται  η κατασκευή των απαραίτητων τεχνικών έργων για την υλοποίηση του λιμένα στη συγκεκριμένη θέση. Αντίθετα, σύμφωνα με την παραπάνω μελέτη προβλέπεται η δημιουργία μικρού λιμένα σκαφών αναψυχής στο παλιό λιμάνι του Ηρακλείου (Κούλε)”

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ