Επιστολή προς το Δήμαρχο Ηρακλείου κ. Γιάννη Κουράκη

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ν.Η., απέστειλε στον Δήμαρχο Ηρακλείου κ. Γιάννη Κουράκη την παρακάτω επιστολή.

                                                                                          Προς τον
                                                                                          Δήμαρχο Ηρακλείου
                                                                                          κ. Γιάννη Κουράκη

      Κύριε Δήμαρχε,

      Από πρόσφατα δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο πληροφορηθήκαμε για νέα έργα διαμορφώσεων, αναπλάσεων, κ.λ.π. που προτίθεται να αρχίσει άμεσα ο Δήμος Ηρακλείου σε διάφορα σημεία της πόλης.
Βασικό θέμα που τίθεται και πάλι για τα παραπάνω -και το οποίο επανειλημμένα με έμφαση έχει επισημάνει ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν.Η., αλλά και άλλοι φορείς και πολίτες-, είναι η σχέση, των όποιων παρεμβάσεων στην περιοχή εντός τειχών  με την επί δεκαετία εκπονούμενη και μη παραλαμβανόμενη μελέτη της παλιάς πόλης σε συνδυασμό με την κυκλοφοριακή μελέτη (συμβατότητα, αντιθέσεις, πιθανές ανατροπές, δημιουργία τετελεσμένων, κ.λ.π.).
Επί πλέον όμως και ανεξάρτητα από αυτό, για όλα τα έργα διαμορφώσεων, αναπλάσεων, τοποθέτησης στοιχείων αστικού εξοπλισμού, κοπής δέντρων, κ.λ.π., είναι γνωστό (και στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου) ότι πριν από την υλοποίησή τους απαιτείται έγκριση της σχετικής μελέτης από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.) της κατά τόπους Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Η παραπάνω έγκριση είναι από τον νόμο απαιτητή ακόμη και για εργασίες για τις οποίες δεν είναι απαραίτητη η έκδοση οικοδομικής άδειας.
Τα παραπάνω αναφέρονται στην Υ.Α. 31252/1530 Φ.Ε.Κ. 482Δ/29.5.1987-Σύσταση, σύνθεση και λειτουργία Επιτροπών Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου- και τα διευκρινιστικά έγγραφα. Συγκεκριμένα  στο άρθρο 1,παρ.6, της εν λόγω Υ.Α. (που απαριθμεί τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται έλεγχος από την Ε.Π.Α.Ε.),  στο εδάφιο θ, αναφέρεται:
“θ) Για διαμορφώσεις πλατειών, πεζοδρόμων, ελεύθερων χώρων και για κάθε είδους αντικείμενα ή στοιχεία που τοποθετούνται σε κοινόχρηστους χώρους, είτε η κατασκευή απαιτεί οικοδομική άδεια, είτε όχι, ………..”
Γνωρίζουμε ότι μελέτες για τα έργα που έχουν εξαγγελθεί, (όπως και για όλα σχεδόν τα αντίστοιχα προηγούμενα), δεν έχουν εγκριθεί από την αρμόδια Ε.Π.Α.Ε. αφού δεν έχουν καν υποβληθεί.
Και ερωτούμε:
•    Τα έργα του Δήμου Ηρακλείου θα συνεχίζουν να κατασκευάζονται (“αυθαίρετα”;) χωρίς όλες τις από τον νόμο απαιτούμενες εγκρίσεις, τις ανάλογες οποίες, για τις εργασίες που εκτελούν, όλοι οι πολίτες υποχρεούνται να εξασφαλίζουν;
•    Υπάρχουν πλήρεις μελέτες προς έγκριση για τα προαναφερόμενα έργα ή κατά ένα μεγάλο μέρος τους αυτά αποτελούν προϊόντα αυτοσχεδιασμού;

 Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν.Η. αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να επισημάνει την παραπάνω αναφερόμενη απαίτηση του νόμου για έγκριση των έργων από την αρμόδια Ε.Π.Α.Ε. σε όλους τους δημάρχους και τους φορείς που εκτελούν έργα στον νομό Ηρακλείου καθώς επίσης να την γνωστοποιήσει στο κοινό δια του τύπου.

για το Δ.Σ. του Σ.Α.Ν.Η

 η πρόεδρος                                                                                    η γραμματέας

Μαράτα Μπαντουβά                                                                      Πόπη  Παπαντωνίου

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ