Δελτίο Τύπου ΤΕΕ/ΤΑΚ 4-8-2008. Συνάντηση της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ με τη Δημοτική Αρχή Ηρακλείου για τις Γεωλογικές Μελέτες και την οριοθέτηση ρεμάτων που απαιτούνται για την ένταξη περιοχών στο σχέδιο πόλης

Συνάντηση της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ με τη Δημοτική Αρχή Ηρακλείου για τις Γεωλογικές Μελέτες και την οριοθέτηση ρεμάτων που απαιτούνται για την ένταξη περιοχών στο σχέδιο πόλης.
 
Συνάντηση με θέμα τις γεωλογικές μελέτες και την οριοθέτηση ρεμάτων που απαιτούνται για την ένταξη περιοχών στο σχέδιο πόλης Ηρακλείου, πραγματοποιήθηκε σήμερα μετά από πρωτοβουλία του ΤΕΕ/ΤΑΚ στη Λόντζια με τον Δημάρχου Ηρακλείου κ. Γιάννη Κουράκη, τον αρμόδιο Αντιδημάρχο κ. Βασίλη Ξημέρη και Υπηρεσιακούς Παράγοντες. Στη συνάντηση συζητήθηκε το μέγεθος του προβλήματος και η αναγκαιότητα ώστε οι πολεοδομικές μελέτες να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν αλλά και να εξασφαλισθούν οι δημότες και οι περιουσίες τους από οποιοδήποτε κίνδυνο πλημμύρας ή σεισμού.    
    Η κείμενη νομοθεσία είναι απολύτως ξεκάθαρη : αν δεν οριοθετηθούν τα ρέματα και δεν ΄΄θεραπευθεί΄΄ η κακοποίηση που έχουν υποστεί τότε καμία πολεοδομική μελέτη δεν θα φτάσει ποτέ να γίνει σχέδιο πόλης. Πρόβλημα εντοπίζεται και σε θεσμοθετημένες μελέτες των οποίων τμήματα εμπίπτουν σε ζώνες οριοθέτησης των ρεμάτων.
    Όσον αφορά στα ρήγματα η κατάσταση δεν είναι διόλου διαφορετική, αφού θα πρέπει να γίνει η συμπληρωματική καταγραφή τους, που θα αφορά ολόκληρο το σχέδιο πόλης και αυτό γιατί η ασφάλεια των πολιτών αποτελεί  καθήκον και υποχρέωση όλων όσων  εμπλέκονται με τα πολεοδομικά θέματα.
    Και αν στην περίπτωση νέων μελετών το πρόβλημα λύνετε με απαρέγκλιτη εφαρμογή της νομοθεσίας έτσι ώστε οι μελέτες για την οριοθέτηση των ρεμάτων και των ρηγμάτων να προηγούνται των πολεοδομικών μελετών, στην περίπτωση θεσμοθετημένων μελετών είναι ιδιαίτερα σύνθετο.
    Στη συνάντηση συμφωνήθηκε και εκφράστηκε η κοινή βούληση για συνεργασία μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και του ΤΕΕ/ΤΑΚ για την καλύτερη αντιμετώπιση και των δυο ζητημάτων με κοινό στόχο την προστασία των πολιτών, της περιουσίας τους αλλά και του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό το ΤΕΕ/ΤΑΚ θα προχωρήσει σε συσκέψεις εργασίας με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου τόσο για το θέμα το ρεμάτων όσο και για το θέμα των ρηγμάτων, εξειδικεύοντας ταυτόχρονα τις θέσεις και τις προτάσεις του για τα παραπάνω θέματα, αφού οφείλει ως θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της πολιτείας όχι μόνο να προβάλει τόσο σοβαρά ζητήματα, αλλά να συμβάλει ενεργά και ουσιαστικά στην ταχύτερη και αρτιότερη από επιστημονικής άποψης επίλυσης αυτών.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ