Ανάκληση απόφασης Δ.Σ. ΤΣΜΕΔΕ για αύξηση εισφορών

 

 

ΠΡΟΣ: Την Δ.Ε του ΤΕΕ/ΤΑΚ
ΚΟΙΝ : Προεδρείο Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΑΚ, Κλαδικούς Συλλόγους Μηχανικών, Σύλλογο Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Ηρακλείου

Αγαπητοί συνάδελφοι,


Ενώ έχουν αρχίσει να έρχονται οι λογαριασμοί πληρωμής των εισφορών για το ΤΣΜΕΔΕ και ενώ οι συνάδελφοι είναι αγανακτισμένοι με τις μεγάλες αυξήσεις, απαιτείται πολύ μεγάλη προσπάθεια -και συχνά δεν καταλήγει στο ζητούμενο αποτέλεσμα-, για αναζήτηση πληροφοριών προκειμένου να κατανοήσουμε λεπτομερώς τι ακριβώς συμβαίνει, να διατυπώσουμε συγκεκριμένες προτάσεις και να καταλογίσουμε τις ευθύνες που στον καθένα αναλογούν.
Έτσι:
• από το Ενημερωτικό Δελτίο μαθαίνουμε ότι τον Ιανουάριο του 2007, στην κοπή της πίτας ο Πρόεδρος του ΤΣΜΕΔΕ αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση της αναλογιστικής μελέτης, θριαμβολογώντας ότι αυτή κατατάσσει το ΤΣΜΕΔΕ στην 3η καλύτερη θέση ως προς τη σχέση εργαζομένων προς συνταξιούχους,
• από τα πρακτικά της Δ.Ε. του ΤΕΕ της Συνεδρίασης 24/26-6-2007 μαθαίνουμε ότι: «Η Δ. Ε., αφού ενημερώθηκε από τους συν. Ι. Παπαδόπουλο μέλος της, Παναγιώτη Μούζιο μέλος της ΜΕ Ασφαλιστικών Θεμάτων και Δημήτριο Σκαλαίο, μέλη 10 μελούς ομάδας εργασίας για τη μελέτη της δυνατότητας αξιοποίησης των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ, συζήτησε διεξοδικά για το θέμα.. Επίσης η Δ.Ε. συζήτησε κατ’ αρχή για το νομοσχέδιο «Θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποίησης της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης».
• από τις στήλες των παρατάξεων στο Ενημερωτικό Δελτίο μαθαίνουμε ότι, παρά τις εξαγγελίες για τα θετικά αποτελέσματα της αναλογιστικής μελέτης, το Δ.Σ. του ΤΣΜΕΔΕ αποφάσισε αύξηση εισφορών και μάλιστα πέραν των προβλεπόμενων αυξήσεων από το Ν. 3518/2006,
• από τα πρακτικά της Δ.Ε του ΤΕΕ της Συνεδρίασης 26/10-7-2007 μαθαίνουμε ότι: «Η Δ.Ε., αφού ενημερώθηκε από τους συν. Στ. Διαμαντίδη, Πρόεδρο Δ.Σ. του ΤΣΜΕΔΕ, Αντ. Πρωτονοτάριο, εκπρόσωπο Τ.Ε.Ε. στο Δ.Σ. του ΤΣΜΕΔΕ και Ι. Φούρκα, μέλος της και εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε. στο Δ.Σ. του ΤΣΜΕΔΕ για θέματα λειτουργίας του Ταμείου και ασφαλιστικά / συνταξιοδοτικά θέματα των Μηχανικών, συζήτησε για το πλαίσιο συζήτησης κατά την επικείμενη αυριανή (11-7-2007) συνάντηση του Προέδρου Τ.Ε.Ε. Γιάννη Αλαβάνου με τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Β. Μαγγίνα. Ο Γρ. Γρηγοριάδης κατέθεσε την υπ’ αριθ. εσωτερικού πρωτοκόλλου 30/10.7.2007 εισήγηση της Πανεπιστημονικής «για την προστασία του αποθεματικού του ΤΣΜΕΔΕ και την κατοχύρωση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζόμενων Μηχανικών.».
Η Δ.Ε. εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να υποβάλει στον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας τις παρακάτω προτάσεις :
− Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των Μηχανικών εφόσον το επιτρέπει η αναλογιστική μελέτη για το ΤΣΜΕΔΕ και σε καμμία περίπτωση αύξησή τους.
− Όχι στο χάσιμο πόρων του ΤΣΜΕΔΕ από τα έργα που πραγματοποιούνται με ΣΔΙΤ, Συμβάσεις Παραχώρησης ή στο Πλαίσιο του ΕΣΠΑ κ.λ.π.
− Να καταβληθούν τα χρέη του Κράτους στο ΤΣΜΕΔΕ.
Μετά την υποβολή (εντός 20 ημερών) της αναλογιστικής μελέτης για το ΤΣΜΕΔΕ θα ζητηθεί και νέα συνάντηση σε 1 μήνα.
Επίσης η Δ.Ε. αποφασίζει :
α) να προωθηθεί από το Τ.Ε.Ε. η πρόταση για αναθεώρηση του Κανονισμού Κλάδων Παροχών και Υγείας του ΤΣΜΕΔΕ και
β) να ζητηθεί από το ΤΣΜΕΔΕ να ασκήσει πίεση προς το ΑΣΕΠ για την κάλυψη των κενών θέσεων του Οργανισμού του.
Ο Γρ. Γρηγοριάδης μειοψηφεί, εμμένοντας στη σχετική γραπτή εισήγησή του.»
• από το Ενημερωτικό Δελτίο 2449/23-7-07 όπου δημοσιεύεται επιστολή του Προέδρου του ΤΕΕ προς τον Πρόεδρο του ΤΣΜΕΔΕ μαθαίνουμε ότι, σε πρότασή του προς τον Υπουργό να μην υπάρξει αναθεώρηση των εισφορών τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του νόμου, ο Υπουργός απαντά ότι δεν διαφωνεί με την πρόταση υπό την προϋπόθεση ότι, το Ταμείο θα αντέξει την αύξηση κατά 4% των συντάξεων, -πράγμα για το οποίο ο Πρόεδρος του ΤΕΕ λέει ότι τον διαβεβαίωσε- και υπό την πρϋπόθεση ότι το Δ.Σ. του Ταμείου θα τροποποιήσει τη σχετική πρότασή του,
• από τις στήλες των παρατάξεων στο Ενημερωτικό Δελτίο 2452/13-8-07 μαθαίνουμε ότι η Δ.Ε. του ΤΕΕ αντικατέστησε τους εκπροσώπους της στο Δ.Σ. του ΤΣΜΕΔΕ.
Από όλα τα παραπάνω φαίνεται ότι η Δ.Ε. του ΤΕΕ και το Δ.Σ του ΤΣΜΕΔΕ συνεχίζουν την τακτική της προηγούμενης τριετίας που κρατάει μακριά τους μηχανικούς και τα περιφερειακά όργανά τους από τη δυνατότητα συμμετοχής και συνδιαμόρφωσης αποφάσεων. Η τακτική αυτή οδήγησε στην ψήφιση του Ν. 3518/2006, ενός νόμου που απέχει πολύ και από τα ζητούμενα των Μηχανικών αλλά και από τις δυνατότητες που έδινε η δυναμική που αναπτύχθηκε την προηγούμενη τριετία και που θα μπορούσε να οδηγήσει σε άλλα αποτελέσματα αν τα κεντρικά όργανα του ΤΕΕ αποφάσιζαν να την αξιοποιήσουν. Αντί γι αυτό προτίμησαν τη συναλλαγή στους υπουργικούς διαδρόμους.
Θα πρέπει, επίσης, να υπενθυμίσουμε ότι αυτό που, σε όλους τους τόνους, είχε διακηρυχθεί από τους υπέρμαχους της ψήφισης του νόμου ήταν, ότι θα μπορούσε να υπάρχει «πάγωμα» η ακόμα και μείωση των εισφορών, για το πρώτο διάστημα εφαρμογής του νόμου, εφ’ όσον η αναλογιστική μελέτη θα αποδείκνυε τέτοια δυνατότητα.
Μετά απ’ αυτά και επειδή το όλο θέμα του ΤΣΜΕΔΕ βρίσκεται σε κρίσιμη φάση
προτείνουμε
Με επιστολή μας προς τη Δ.Ε. του ΤΕΕ και το Δ.Σ. του ΤΣΜΕΔΕ:
• να απαιτήσουμε πλήρη ενημέρωση και να διαμαρτυρηθούμε για την τακτική της Δ.Ε. του ΤΕΕ και του Δ.Σ. του ΤΣΜΕΔΕ να μας κρατούν μακριά από τη συμμετοχή στις αποφάσεις, και να χειρίζονται ερήμην μας τόσο σημαντικά θέματα που μας αφορούν χωρίς να αξιοποιούν τη δυναμική που δημιουργείται από το ενδιαφέρον και την αγανάκτιση των Μηχανικών για την κατάσταση του Ταμείου,
• να απαιτήσουμε άμεση ανάκληση της απόφασης του Δ.Σ. του ΤΣΜΕΔΕ που εμμένει στη λογική των αυξήσεων των εισφορών παρά τα αποτελέσματα της αναλογιστικής μελέτης και πάγωμα των πληρωμών εισφορών προς το ΤΣΜΕΔΕ έως ότου τοποθετηθεί το υπουργείο με τα νέα δεδομένα,
• να ζητήσουμε να μας αποσταλεί άμεσα η αναλογιστική μελέτη και η μελέτη για την αξιοποίηση των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ,
• να συστήσουμε ομάδα εργασίας από μέλη του Τμήματος που έχουν εμπειρία για να διαμορφώσουμε δική μας άποψη για τα ζητήματα αυτά.

Τα μέλη της Δ.Ε του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Ασσαριωτάκης Ζαχαρίας
Σφακιανάκη Βάννα