Δελτίο Τύπου ΤΕΕ/ΤΑΚ 6/6/2008, Συμμετοχή ΤΕΕ/ΤΑΚ στο έκτο συνέδριο νησιωτικών περιφερειακών τμημάτων ΤΕΕ

Ο Πρόεδρος και η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ συμμετέχουν στο 6ο Συνέδριο Νησιωτικών Περιφερειακών Τμημάτων Τ.Ε.Ε. που διοργανώνεται στη Χαλκίδα 5,6,7 Ιουνίου 2008.
Το Συνέδριο γίνεται στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ των νησιωτικών Τμημάτων του ΤΕΕ, που ξεκίνησε από το 2004, και στοχεύει ακριβώς στην επεξεργασία θεμάτων και προώθηση δράσεων και παρεμβάσεων που σχετίζονται με τα κοινά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά των νησιών και τα προβλήματα που συνδέονται με αυτά. Στόχος δηλαδή του συνεδρίου είναι η ανάδειξη της κρισιμότητας και η περαιτέρω διερεύνηση των θεμάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη των Νησιών, η ανάπτυξη συνεργασιών, τεχνολογίας και τεχνογνωσίας για την κοινή αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων η διερεύνηση των δυνατοτήτων της Μεσογειακής πολιτικής της Κοινότητας υπέρ των Νησιών.
Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί αντίστοιχες συνδιασκέψεις στα Χανιά (Μάρτιος 2005 με θέμα «Η ενεργειακή πολιτική ως μοχλός ανάπτυξης των νησιωτικών περιοχών.), στην Κέρκυρα (Οκτώβριος 2005), στη Χίο (Μάϊος 2006), στην Κάλυμνο (Σεπτέμβριος 2006), αλλά και στο  Ηράκλειο ( Νοέμβριος 2007).
Στο συνέδριο  αυτό εισηγητές είναι:
•    ο Πρόεδρος Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ  Πέτρος Ινιωτάκης, με θέμα «Συμπεράσματα 3 ης Συνεδρίας 5ου συνεδρίου Νησιωτικών Περιφερειακών τμημάτων: η συμβολή του ΕΣΠΑ 2007-2013 στην ανάπτυξη των νησιών. Προβλήματα και προοπτικές»,
•    ο Πρόεδρος Συλλόγου Α.Τ.Μ. Κρήτης κ. Χάρης Χατζηβασίλης, με θέμα «Νόμος 3316/2005 για την ανάθεση και εκπόνηση μελετών. Σύννομος(+) ή Άνομος (-);»,
•     ο Πρόεδρος Εργοληπτών Δ.Ε. Νομού Ηρακλείου κ. Αλέξανδρος Κλάδος, με θέμα «Έργα Δημόσια με ισχυρή Δημόσια Διοίκηση και «υγιείς» Εργολήπτες (Προβλήματα του κλάδου των ατομικών εργοληπτικών επιχειρήσεων)»
•     και τέλος, το Μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΑΚ  κ. Εμμανουήλ Καραβελάκης, με θέμα «Λατομική Δραστηριότητα- Το αναγκαίο κακό;».

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου» - ΥΠΟΕΡΓΟ 12