Δελτίο Τύπου ΤΕΕ/ΤΑΚ 3.6.2008 “Συνάντηση ΤΕΕ/ΤΑΚ με ειδικό γραμματέα του σώματος επιθεωρητών εργασίας”

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 3 Ιουνίου 2008 στα γραφεία του ΤΕΕ-ΤΑΚ στο Ηράκλειο, συνάντηση του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) κ. Νικ. Κατσακιώρη με τον Πρόεδρο της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ Πέτρο Ινιωτάκη και τους κ.κ. Εμμ. Καραβελάκη και Ιωάν. Ασπιρτάκη – Επιμελητή και μέλος της Μόνιμης Επιτροπής «Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία» του Τμήματος αντίστοιχα. Η συνάντηση έγινε με πρωτοβουλία της νεοσύστατης Μ.Ε. του Τμήματος στο πλαίσιο της εθιμοτυπίας κατά την επίσκεψη του Ειδικού Γραμματέα σε Υπηρεσίες της αρμοδιότητάς του στην Ανατολική Κρήτη.

Η συνάντηση χαρακτηρίζεται αρκετά εποικοδομητική. Τονίστηκε η καλή συνεργασία του Τεχνικού Επιμελητηρίου με τις τοπικές Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. στην Ανατολική Κρήτη, ειδικά στη σύσταση των Μικτών Επιτροπών Ελέγχων Μέτρων Ασφαλείας στα εργοτάξια και τις οικοδομές στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου. Η συνεργασία θα συνεχιστεί και θα επεκταθεί στο πλαίσιο δράσης της Μ.Ε. προκειμένου το έργο της να καταστεί επωφελές για τους εργαζόμενους και επιβλέποντες Μηχανικούς στον κατασκευαστικό τομέα, στη βιομηχανία καθώς και σε κάθε είδους δραστηριότητα στην οποία εμπλέκονται τα μέλη του τεχνικού κόσμου.
Παράλληλα, ο Ειδικός Γραμματέας ενημερώθηκε για το σκοπό και τους στόχους της Μ.Ε. καθώς και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι στην καθημερινότητά τους σε θέματα Ασφάλειας στην Εργασία, δηλώνοντας πρόθυμος να βοηθήσει στο βαθμό που του επιτρέπει η θέση του. Στον Ειδικό Γραμματέα επιδόθηκε υπόμνημα των απόψεων και θέσεων της Μ.Ε. «Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία».

Ο Ειδικός Γραμματέας δήλωσε ότι ήταν η πρώτη συνάντηση με Τμήμα του Τ.Ε.Ε. στις ανά την Ελλάδα επισκέψεις του και ότι η συζήτηση που έγινε ήταν ουσίας και όχι τυπική τελικά.
Τέλος, επιβεβαιώθηκε η διάθεση των δύο πλευρών για συνεργασία, η οποία προσδιορίζεται χρονικά το φθινόπωρο με μια σειρά Ημερίδων που θα πραγματοποιήσει το Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε συνεργασία με το Σ.ΕΠ.Ε. για θέματα ασφάλειας.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου» - ΥΠΟΕΡΓΟ 12