Παγκόσμια μέρα προστασίας περιβάλλοντος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Πρεβελάκη & Γρεβενών 712 02 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ.: 2810 – 286854 Fax: 2810-281128
E-mail: teetak@tee.gr Ιστοσελίδα: www.teetak.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ 4.5.2008 «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

Στις 15 Δεκεμβρίου 1972, η Γενική Συνέλευση του O.Η.Ε. θέσπισε την 5η Ιουνίου ως Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, με στόχο να υπενθυμίσει στους κατοίκους του πλανήτη ότι το μέλλον της ανθρωπότητας είναι άμεσα συνυφασμένο με το μέλλον των οικοσυστημάτων. Αποτελεί πλέον κοινή συνείδηση ότι το ανθρώπινο είδος, για να επιβιώσει στο εγγύς μέλλον, πρέπει να προστατεύσει το φυσικό περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους.

Ο επιστημονικός κλάδος των Μηχανικών, στο πλαίσιο της δημιουργικής του δραστηριότητας, γνωρίζοντας από σύνθεση, ανάλυση και επίλυση προβλημάτων, έχει συμβάλλει και οφείλει να συμβάλει περισσότερο στην προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος. Προς την κατεύθυνση αυτή το ΤΕΕ/ΤΑΚ ως επιστημονικός φορέας έχει συγκροτήσει τη Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή Περιβάλλοντος, με σκοπό την αντιμετώπιση των πολλαπλών περιβαλλοντικών προκλήσεων. Ωστόσο, η συμβολή όλων μας, στο βαθμό που μπορεί ο καθένας από μας, είναι απαραίτητη.

Η αλλαγή του κλίματος είναι η μεγαλύτερη περιβαλλοντική πρόκληση την οποία αντιμετωπίζει ο πλανήτης. Η στάθμη της θάλασσας γύρω από την Ευρώπη αυξάνεται σε σχέση με τον προηγούμενο αιώνα. Η εκροή των ποταμών έχει αλλάξει κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι αλλαγές στο κλίμα έχουν επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία άμεσες και έμμεσες, όπως οι ασθένειες και οι μολυσματικές επιδημίες, μέσω της ποιότητας του νερού και της ατμόσφαιρας αλλά και της διαθεσιμότητας και της ποιότητας των τροφίμων. Η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου, απασχολεί τελευταία την παγκόσμια κοινότητα, υποχρεώνοντάς την να σκεφτεί σοβαρά ενέργειες για άρση μια σειράς δυσμενών συνθηκών που επηρεάζουν την υγεία, την οικονομία, τα οικοσυστήματα και γενικότερα το περιβάλλον και έχουν άμεση σχέση με τις κλιματικές αλλαγές. Το γνωστό σε όλους Πρωτόκολλο του Κιότο είναι μια πρώτη παγκόσμια προσπάθεια ελέγχου των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου.

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα όμως δεν περιορίζονται εκεί. Μερικοί από τους τομείς που χρήζουν άμεσης προσοχής προκειμένου να «σώσουμε ότι μπορούμε» είναι:
1. Διαχείριση και ποιοτική αναβάθμιση υδατίνων πόρων
2. Στερεά απόβλητα
3. Πολιτική προστασία-προστασία τοπίων και θαλάσσιου περιβάλλοντος
4. Ατμοσφαιρικό περιβάλλον – θόρυβος
5. Θεσμοί – περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
6. Χωροταξία – Πολεοδομία, αναπλάσεις
7. Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, βιότοποι

Σε αντίθεση με την πεποίθηση πολλών, η προστασία του περιβάλλοντος δεν έρχεται σε σύγκρουση με την ανάπτυξη. Αντίθετα, η βιώσιμη ανάπτυξη είναι συμφέρον όλων μας. Η προστασία παράκτιων τουριστικών περιοχών, η εισαγωγή καθαρών τεχνολογιών, η εξοικονόμηση ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μέτρων και παρεμβάσεων στη βιομηχανία, τον οικιστικό τομέα και τις μεταφορές, η αντιμετώπιση της βιομηχανικής ρύπανσης αποτελούν ορισμένες από τις δράσεις που ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος το ΤΕΕ/ΤΑΚ καλεί τον καθένα μας να αναλογιστεί την καθημερινή μας επίδραση στη Γη, να δραστηριοποιηθεί έτσι ώστε να βελτιωθεί η συμπεριφορά μας απέναντι στο περιβάλλον μας και να συμβάλει στην προστασία του πλανήτη. Ας προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε και να δράσουμε σοβαρά για τη σωτηρία του πλανήτη μας. Μικρές αλλαγές στις καθημερινές μας συνήθειες μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Αρκεί να μην ξεχνάμε, ότι ο πλανήτης μας είναι κάτι που έχουμε δανειστεί από τα παιδιά μας και οφείλουμε να τους τον αποδώσουμε αλώβητο.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ