Δελτίο Τύπου ΤΕΕ/ΤΑΚ 23/5/2008 Ημέρα πολιτιστικής Ανάπτυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Πρεβελάκη & Γρεβενών 712 02 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ.: 2810 – 286854 Fax: 2810-281128
E-mail: teetak@tee.gr Ιστοσελίδα: www.teetak.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ 23.5.2008 «ΗΜΕΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής Ανάπτυξης (21 Μαΐου) το ΤΕΕ/ΤΑΚ επισημαίνει ότι συνεπικουρεί κάθε δράση, είτε σε τοπικό είτε σε εθνικό επίπεδο, που έχει στόχο την ανάπτυξη της Ανατολικής Κρήτης με σεβασμό στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της.
Ήδη το Τμήμα στις παρατηρήσεις του επί του Χωροταξικού υπογραμμίζει την ανάγκη ώστε να δοθεί προτεραιότητα στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κρήτης.
Η δυναμική της πλούσιας πολιτιστικής μας κληρονομιάς συνιστά το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρχει ένας στρατηγικός σχεδιασμός σε κεντρικό επίπεδο που θα ευνοεί τη βιώσιμη πολιτιστική ανάπτυξη. Η ανάγκη επένδυσης στον πολιτισμό τίθεται στη σωστή του βάση, όταν περιλαμβάνει διαρθρωτικές αλλαγές τόσο σε υποδομές όσο και στην καθημερινή συμπεριφορά όλων μας.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ορθολογική ανάπτυξη του τόπου με σεβασμό πάντα στο περιβάλλον και την παράδοση σύμφωνα με την ΕΕ και άλλους διεθνείς οργανισμούς είναι:
• η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων, φορέων και απλών πολιτών
• η τοπική συμμετοχή,
• η εκπαίδευση των επαγγελματιών, των πολιτών και των τουριστών και
• η υψηλή ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών και υποδομών.
Το ΤΕΕ/ΤΑΚ , ως τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας, θεωρεί ότι μερικά από τα βασικά ζητήματα που πρέπει να βρίσκουν λύση με βάση τη συνεργασία με επιστημονικούς φορείς και που έχουν άμεση σχέση με την ανάπτυξη κάθε τόπου, είναι:
• Ο έλεγχος της κατανάλωσης του νερού και των μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με σκοπό τη μείωση της μη ορθολογικής χρήσης τους.
• Η μείωση των απορριμμάτων και η εξασφάλιση της ανακύκλωσής τους.
• Ο έλεγχος και η μείωση των προβλημάτων κυκλοφοριακής συμφόρησης και ρύπανσης ιδιαίτερα σε περιοχές φυσικού και πολιτιστικού κάλλους και η χρήση μέσων μεταφοράς φιλικών προς το περιβάλλον.
Το Τμήμα μας, έχει ήδη καταθέσει προτάσεις αλλά και μελέτες επί των παραπάνω θεμάτων συμβάλλοντας έτσι στην προσπάθεια ανάδειξης του φυσικού-πολιτιστικού περιβάλλοντος. Τονίζουμε όμως ότι αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει είναι να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον πολιτισμό στην καθημερινότητα μας. Είναι ανάγκη στη χάραξη των πολιτικών μας να συνυπολογίσουμε και να εντάξουμε τις αρχές και τις αξίες του ελληνικού πολιτισμού. Μια τέτοιου είδους κίνηση θα συνιστούσε από μόνη της την καλύτερη δυνατή ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου» - ΥΠΟΕΡΓΟ 12