Αναζήτηση

Αναζήτηση στο υλικό της βιβλιοθήκης μπορεί να πραγματοποιηθεί, είτε στο χώρο της βιβλιοθήκης με τη βοήθεια του ειδικευμένου προσωπικού, είτε on line μέσω του κεντρικού ηλεκτρονικού καταλόγου (OPAC) των βιβλιοθηκών του ΤΕΕ στη διεύθυνση http://opac.tee.gr. Οι ηλεκτρονικές εγγραφές του καταλόγου παρέχουν όλα τα βιβλιογραφικά στοιχεία του επιλεγμένου τεκμηρίου καθώς και τις απαραίτητες πληροφορίες για την διαθεσιμότητα και την τοποθεσία του.
Η διαδικασία αναζήτησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
1. Είσοδος στον κατάλογο (http://opac.tee.gr.)
2. Επιλογή γλώσσας (ελληνικά ή αγγλικά)
3. Επιλογή Βάσης Δεδομένων
4. Φόρμα αναζήτησης.

Με τον καθορισμό των κριτηρίων αναζήτησης, όπως τίτλος, συγγραφέας, θέμα κτλ, δίνεται η δυνατότητα εντοπισμού κάποιων τεκμηρίων.
Έπειτα από την λίστα των αποτελεσμάτων, όπου εμφανίζονται τα βασικά στοιχεία των τεκμηρίων, μπορεί να γίνει επιλογή της εγγραφής του επιθυμητού τεκμηρίου.
Μπαίνοντας στην εγγραφή, στο κάτω τμήμα της, μετά τις βιβλιογραφικές πληροφορίες, δίνονται στοιχεία όπως αν το συγκεκριμένο τεκμήριο είναι δανεισμένο, πόσα αντίτυπα υπάρχουν, σε ποιο Τμήματα και συλλογή ανήκει και ποια είναι η θέση του στο ράφι.
Η ένδειξη «Θέση» δηλώνει σε ποιο Περιφερειακό Τμήμα ΤΕΕ και σε ποια συλλογή ανήκει το τεκμήριο πχ. AΚΡ , ΒΙΒΛ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ σημαίνει ότι βρίσκεται στο Τμήμα Ανατολικής Κρήτης στο Ηράκλειο στη Συλλογή Βιβλίων, ΤΕΠ , ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ , ΜΕΛ σημαίνει ότι βρίσκεται στην Βιβλιοθήκη της Αθήνα και είναι μελέτη.
Η ένδειξη «Ταξινομικός Αριθμός» υποδεικνύει τη θέση του τεκμηρίου στο ράφι και τον αριθμό εισαγωγής του
Η ένδειξη «Κατάσταση» δείχνει αν είναι δανεισμένο, διαθέσιμο, αν δεν δανείζεται , αν βρίσκεται στο διαδίκτυο