Δανεισμός

Η βιβλιοθήκη του Τμήματος είναι δανειστική και λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, δηλαδή Δευτέρα – Παρασκευή από 9:00 έως 15:30. Δικαίωμα δανεισμού έχουν όλοι οι χρήστες της βιβλιοθήκης ανεξάρτητα από το αν είναι μέλη του ΤΕΕ ή όχι και ανεξάρτητα από το αν βρίσκονται εντός ή εκτός των συνόρων των νομών Ηρακλείου ή του Λασιθίου. Για να έχει κάποιος χρήστης το δικαίωμα δανεισμού θα πρέπει να παρουσιάσει απλώς το τηλέφωνο του. Οι χρήστες που βρίσκονται εκτός Ηρακλείου-Λασιθίου πρέπει να στέλνουν αντίγραφο της ταυτότητας, τον Αριθμό Μητρώου ΤΕΕ,τη διεύθυνση και το τηλέφωνο τους. Τα βιβλία αποστέλλονται σε αυτούς μόνο με courier και με χρέωση δική τους. Η επιστροφή γίνεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Αποστολή εκτός Ηρακλείου-Λασιθίου γίνεται μόνο σε μέλη ΤΕΕ.

Κάθε χρήστης μπορεί να δανειστεί συνολικά μέχρι 3 έντυπα τεκμήρια (συμπεριλαμβανομένων βιβλίων και μελετών ΤΕΕ). Ο δανεισμός διαρκεί δύο εβδομάδες. Ανανέωση μπορεί να γίνει για άλλες 2 εβδομάδες, εφ’ όσον δεν υπάρχει κράτηση από άλλο χρήστη. Σε περίπτωση που το έντυπο ζητηθεί στη διάρκεια του δεύτερου δεκαπενθήμερου δανεισμού, ο χρήστης έχει την υποχρέωση να το επιστρέψει μετά την ειδοποίηση από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης. Σε τακτικά χρονικά διαστήματα, αποστέλλονται ειδοποιήσεις στους χρήστες για τυχόν εκπρόθεσμους δανεισμούς. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο χρήστης δεν έχει το δικαίωμα νέου δανεισμού για όσες ημέρες έχει καθυστερήσει την επιστροφή του βιβλίου.

Υλικό που δεν δανείζεται είναι : ότι ανήκει στην πληροφοριακή συλλογή, πχ εγχειρίδια, λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, επιπλέον δε δανείζονται τα περιοδικά, τα ΦΕΚ, τα διάφορα πρότυπα, καθώς και το αρχείο Κιτσίκη. Το υλικό αυτό χρησιμοποιείται μόνο στο χώρο της βιβλιοθήκης και για κάποιο από αυτό παρέχεται η δυνατότητα φωτοαντιγράφων εντός του Τμήματος..