Πληροφορίες

Καλώς ήρθατε στο διαδικτυακό τόπο της Βιβλιοθήκης του ΤΕΕ-Τμήμα Ανατολικής Κρήτης.
Η δανειστική βιβλιοθήκη λειτουργεί στο κτήριο του Τμήματος. με στόχο την ελεύθερη πρόσβαση στις έγκυρες και χρηστικές πληροφορίες. Θεματικά καλύπτονται οι τομείς των εφαρμοσμένων επιστημών των Μηχανικών, συναφών κλάδων, αλλά και υλικό τοπικού χαρακτήρα. Επιπλέον στόχο έχει την ανάδειξη του επιστημονικού έργου του ΤΕΕ.
Η συλλογή της βιβλιοθήκης αποτελείται από έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό. Συγκεκριμένα περιέχει μονογραφίες, περιοδικά, πρότυπα, κανονισμούς, νομοθεσία, μελέτες, χάρτες, σχέδια , αφίσες, φωτογραφίες, φυλλάδια κ.α. Τμήμα του υλικού της βιβλιοθήκης προέρχεται και από δωρεές κυρίως μελών του Τμήματος. Η διαχείριση του υλικού αυτού γίνεται σύμφωνα με τα διεθνή καθιερωμένα βιβλιοθηκονομικά πρότυπα και μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος GEAC-ADVANCE.
Η φιλοσοφία της βιβλιοθήκης προσανατολίζεται στη συνεχή εξέλιξη των ήδη παρεχόμενων υπηρεσιών της, αλλά και στην ανάπτυξη νέων, πάντα με στόχο την έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση του χρήστη.
 
Τηλέφωνο Βιβλιοθήκης
2810 341455 εσωτερικό 217