Δελτίο τύπου για την ίδρυση τμήματος πολιτικών μηχανικών στο πολυτεχνείο κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Πρεβελάκη & Γρεβενών 712 02 Ηράκλειο Κρήτης
Πληροφορίες:
Τηλ.: 2810 – 286854
Fax: 2810-281128
E-mail: teetak@tee.gr

Ιστοσελίδα: www.teetak.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Το Σάββατο 13/10/07 πραγματοποιήθηκε ημερίδα εργασίας στην αίθουσα ΤΕΕ/ΤΔΚ σχετικά με την πρόταση για την ίδρυση Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στο Πολυτεχνείο Κρήτης με συντονιστή της Επιτροπής της Συγκλήτου κ. Σταυρουλάκη. Επρόκειτο για μια συζήτηση με ακαδημαϊκό και επιστημονικό ενδιαφέρον, επί της ουσίας, για την ίδρυση νέων πανεπιστημιακών σχολών ή τμημάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Είμαστε υπερ της ίδρυσης τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στο Πολυτεχνείο Κρήτης διότι βρίσκεται στα πλαίσια των απαραίτητων αρχών και προϋποθέσεων που απαιτούνται για την ίδρυση ενός νέου Πολυτεχνικού Τμήματος στην Περιφέρεια, με στόχο την κάλυψη των αναγκών της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Επιπλέον, με δεδομένο ότι η Περιφέρεια αποκτά συνεχώς μεγαλύτερη σημασία στην οργάνωση της σύγχρονης δομής των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η συμβολή αυτού του Τμήματος στην ανάπτυξη της Περιφέρειας της Κρήτης (ως μιας από τις πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενες Περιφέρειες της Ευρώπης).» , όπως επεσήμανε στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΑΚ κ.Πέτρος Ινιωτάκης.

Την ημερίδα επίσης χαιρέτησαν: ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΔΚ κ. Πιταριδάκης, η κ. Μοροπούλου καθηγήτρια ΕΜΠ και Πρόεδρος της Εθνικής Πλατφόρμας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή καθώς επίσης και ο κ.Φούρκας, μέλος της Δ.Ε. του ΤΕΕ και υπεύθυνος για θέματα Παιδείας.

Όλοι τάχθηκαν υπέρ της ιδρύσεως του νέου τμήματος στο Πολυτεχνείο Κρήτης εφόσον πληρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις (προσωπικό, υποδομές κλπ) στα πλαίσια πάντα ενός ενιαίου εθνικού σχεδιασμού περί ιδρύσεως νέων τμημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Θετική ήταν και η εισήγηση του Αντιπροέδρου Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος κ.Χατζηδάκη ενώ συμφώνησαν με παρεμβάσεις τους: ο κ.Αγγελίδης, Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ., κ.Καραμπίνης, Πρύτανης και Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Δ.Π.Θ., κ. Περδικάρης, Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Παν/μιου Θεσσαλίας και κ.Παπαναστασίου, Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Παν/μιου Κύπρου. Σύμφωνα με τους εισηγητές το νέο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών στο Πολυτεχνείο Κρήτης δεν θα λειτουργήσει ανταγωνιστικά αλλά αντίθετα συμπληρωματικά και θα συμβάλλει στην βελτίωση των ήδη υπαρχόντων τμημάτων αφού με την χρήση νέων καινοτόμων εργαλείων διδασκαλίας θα προβάλλει νέες ιδέες που θα «αναζωογονήσουν» το υπάρχον σύστημα.

Συγκεκριμένα και σε σχέση με τους προβληματισμούς που αναφέρθηκαν, επισημάνθηκε ό,τι το μέγεθος του νέου τμήματος θα είναι μικρό, οι πόροι θα είναι ανεξάρτητοι από τους διατιθέμενους για τα υπάρχοντα τμήματα ή ιδρύματα και ένα μεγάλο μέρος τους θα προέρχεται από πηγές εκτός του Υπουργείου Παιδείας (όπως μέσω της Περιφέρειας Κρήτης) και δεν υπάρχει πρόθεση να διευκολυνθούν οι μετεγγραφές φοιτητών ώστε να αποτελέσει η ανεξέλεγκτη ροή φοιτητών από το νέο τμήμα πρόβλημα για τα υπάρχοντα τμήματα.

Τέλος, την στροφή προς τις κλασσικές σχολές (Αρχιτεκτονικής, Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανολόγων) που παρατηρείται σε διεθνές επίπεδο επεσήμαναν εξέχοντες Έλληνες ακαδημαϊκοί που διδάσκουν στο εξωτερικό: κ. Σπανός, καθηγητής του Παν/μιου Rice των Η.Π.Α. και κ.Μεσκούρη, αντιπρύτανης Πολυτεχνείου Aachen στην Γερμανία. Για τον λόγο αυτό και σύμφωνα πάντα με τους εισηγητές το Πολυτεχνείο Κρήτης το οποίο έχει μόνο νέες ειδικότητες χρειάζεται την λειτουργία ενός Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών που θα δέσει τις νέες ειδικότητες που εκπαιδεύονται εκεί με την κλασική ειδικότητα πολιτικού μηχανικού.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου» - ΥΠΟΕΡΓΟ 12