Δελτίο τύπου 23/11/2007, Συνέδριο Νησιωτικών Π.Τ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Πρεβελάκη & Γρεβενών 712 02 Ηράκλειο Κρήτης
Πληροφορίες:
Τηλ.: 2810 – 286854
Fax: 2810-281128
E-mail: teetak@tee.gr
Ιστοσελίδα: www.teetak.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ 23.11.2007

Μεγάλη η συμμετοχή στο Συνέδριο των Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ που διοργανώνει το ΤΕΕ/ΤΑΚ μέχρι και αύριο Σάββατο 24 Νοεμβρίου.

Το Συνέδριο των Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ που διοργανώνεται στο ξενοδοχείο «Ατλαντίς» ξεκίνησε με μεγάλη επιτυχία (πάνω από 210 συμμετοχές στην πρώτη Συνεδρία) Το ΤΕΕ ακολουθώντας τις εξελίξεις άνοιξε τη συζήτηση με το χωροταξικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη των νησιών. Όλοι εισηγητές ασκώντας κριτική στο Γενικό Χωροταξικό πλαίσιο και τα Τρία Ειδικά(Τουρισμού, Βιομηχανίας, ΑΠΕ) που κατατέθηκαν υπογράμμισαν τη σημασία της ύπαρξης ενός γενικού χωροταξικού σχεδίου που θα ανταποκρίνεται πραγματικά στις ανάγκες της χώρας . Ένα χωροταξικό σχεδιασμό που θα δίνει συγκεκριμένες κατευθύνσεις για την επίλυση ζωτικής σημασίας προβλημάτων κυρίως για τα νησιά και όχι απλά θα περιγράφει την κατάσταση. Ειδικότερα η ύπαρξη και η ενίσχυση της νησιωτικής πολιτικής, η ενδυνάμωση της περιφερειακής συνεργασίας, η προστασία, διατήρηση και ανάδειξη του πολιτιστικού μας πλούτου αποτελούν τις βασικές λύσεις στα προβλήματα των νησιών, όπως επεσήμαναν οι Πρόεδροι των περιφερειακών τμημάτων του ΤΕΕ ΒΑ Αιγαίου, Δωδεκανήσου, Εύβοιας.
Η ιδέα της πολυκεντρικής δομής, η συμπληρωματικότητα και η συνοχή, σύμφωνα με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ν. Σηφουνάκη, θα πρέπει να διέπει όλες τις δράσεις προκειμένου να μειωθούν και όχι να αυξηθούν οι ανισότητες μεταξύ των ελληνικών περιοχών.
Σε ότι αφορά το Ηράκλειο, η κ. Μαράτα Μπαντουβά, Πρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ν. Ηρακλείου επεσήμανε τα αρνητικά αποτελέσματα του χωροταξικού σχεδιασμού στο Νομό Ηρακλείου όπως η ανεξέλεγκτη τουριστική χρήση, η ανισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ βορείων και νοτίων παραλίων, η καταστροφή των οικοσυστημάτων, η ραγδαία μείωση του πρωτογενούς τομέα. Η ομάδα του ΤΕΕ/ΤΑΚ (Μανόλης Βερίγος, Πολεοδόμος Χωροτάκτης, Βάννα Σφακιανάκη, Αρχιτέκτων μηχανικός, Καίτη Τσουκαλά, Αρχιτέκτων Μηχανικός) στα πλαίσια της μελέτης για τον χωροταξικό σχεδιασμό στην Ανατολική Κρήτη επεσήμανε τις σοβαρές ελλείψεις του Ειδικού Χωροταξικού πλαισίου για τον Τουρισμό.
Στην δεύτερη Συνεδρία με θέμα «Προσπελασιμότητα των νησιών», τονίστηκε η ανάγκη επένδυσης σε βασικές υποδομές με στόχο την εύκολη πρόσβαση και μεταφορά υπηρεσιών, προσώπων αλλά και αγαθών. Ο κ. Γεωργαράκης, σαν εκπρόσωπος του Κεντρικού ΤΕΕ τόνισε τις δυνατότητες που δίδει το ΕΣΠΑ 2007-2013, ενώ ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαικού Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανικών κ. Οικονομόπουλος ανέπτυξε τις δυνατότητες δημιουργίας σιδηρόδρομου στην Κρήτη.
Πολύ σημαντική ήταν η εισήγηση του καθηγητή Παν/μιου Αιγαίου κ. Σπιλάνη σχετικά με την νησιωτική πολιτική, τον αναπτυξιακό σχεδιασμό και την βιώσιμη ανάπτυξη.
Τέλος, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Στ. Αρναουτάκης ως μέλος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρέθεσε νέα στοιχεία και νέα δεδομένα- προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν όλες οι ευρωπαϊκές περιφέρειες.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την διάρκεια των 2 συνεδριών της πρώτης μέρας έγιναν πολύ σημαντικές και ουσιαστικές παρεμβάσεις από τον πρωην Γενικό Γραμματέα Υπ. Αιγαίου κ. Δ.Καπετανά, τον πρώην Περιφερειάρχη Στ. Καμπέλη, αλλά και εισηγήσεις από τον Πρόεδρο της Ν.Ε. Λασιθίου κ. Μ.Χωραφά, τον Αντιπρόεδρο του Συλλόγου Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Κρήτης κ.Κ. Χαμηλοθώρη και τέλος τον Γενικό Διευθυντή του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών κ. Δ. Σκουτέρη.
Το ΤΕΕ/ΤΑΚ ευχαριστεί όλους για την συμμετοχή τους και καλεί όλα τα μέλη αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη να συμμετάσχει στο ανοιχτό αυτό συνέδριο που συνεχίζεται και αύριο που έχει σαν στόχο την ενίσχυση του ρόλου και του ΤΕΕ αλλά και της τοπικής κοινωνίας γενικότερα στην διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου» - ΥΠΟΕΡΓΟ 12