Δελτίο τύπου 7/12/2007, Κλιματική αλλαγή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Πρεβελάκη & Γρεβενών 712 02 Ηράκλειο Κρήτης
Πληροφορίες:
Τηλ.: 2810 – 286854
Fax: 2810-281128
E-mail: teetak@tee.gr
Ιστοσελίδα: www.teetak.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ 7.12.2007

 

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΛΟΙ!
Ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Δράσης (8 Δεκέμβρη) κατά της Κλιματικής Αλλαγής το ΤΕΕ/ΤΑΚ τονίζει την ανάγκη άμεσης δράσης από όλους τους φορείς αλλά και τους απλούς πολίτες προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα της χώρας αλλά και της Κρήτης ειδικότερα.
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος η συνολική κατανάλωση ενέργειας στην Ελλάδα παρουσιάζει κατά μέσο όρο μια ετήσια αύξηση της τάξης του 2,7%, μια από τις υψηλότερες ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ. Κάθε κάτοικος της Ελλάδας παράγει σχεδόν 12,4 τόνους αερίων θερμοκηπίου κάθε χρόνο, περίπου 12% πάνω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Οι κυριότερες αιτίες της κακής επίδοσης της χώρας μας οφείλονται στην:
1) παραγωγή ηλεκτρισμού από πηγές καυσίμων που συμβάλλουν τα μέγιστα στην κλιματική αλλαγή (ορυκτά καύσιμα)
2) μικρή διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
3) άσκοπη και συνεχώς αυξανόμενη κατανάλωση ενέργειας για οικιακή χρήση.

Δυστυχώς, η έλλειψη, διαχρονικά, πολιτικής βούλησης για τη λήψη πρωτοβουλιών και μέτρων που μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα χρόνια προβλήματα της χώρας, επιβεβαιώνεται από την έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού και ειδικών χωροταξικών σχεδίων, τη μη σύνταξη και κύρωση δασικών χαρτών, τη μη αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων, τη μη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων, την απουσία μέτρων ουσίας στην εξοικονόμηση ενέργειας κ.α.
Είναι γεγονός ότι σε αντίθεση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες πλέον η περιβαλλοντική διάσταση ενσωματώνεται σε κάθε άλλη πολιτική που ασκείται, στη χώρα μας το περιβάλλον εξακολουθεί να αποτελεί «ενοχλητική» παράμετρο κυρίως σε οικονομικά και αναπτυξιακά σχέδια και προγράμματα, για τα οποία μάλιστα δεν υπάρχει διαφάνεια ούτε συστηματική ενημέρωση των πολιτών.
Η κλιματική αλλαγή συμβαίνει και γι αυτό το λόγο απαιτείται άμεση δράση. Έχουμε ανάγκη από:
• Την χάραξη πολιτικών προοπτικής και όχι μικρής εμβέλειας χρόνου
• Συστηματική δράση και δημόσιο διάλογο με όλους τους θεσμικούς και επιστημονικούς φορείς της χώρας
• Ενημέρωση των πολιτών για περιβαλλοντικά θέματα με σκοπό την ευαισθητοποίηση τους
• Μείωση της άσκοπης χρήσης ενέργειας (εξοικονόμηση), και στροφή σε εναλλακτικές πηγές (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας).

Πιο συγκεκριμένα,

* Να συμμορφωθεί επιτέλους η Ελλάδα με τους στόχους του Κιότο, αναλαμβάνοντας εγχώριες δράσεις, και να συμμετάσχει ενεργά στην προώθηση μιας παγκόσμιας συμφωνίας που θα επιβάλλει μείωση των εκπομπών αερίων ώστε να μην αλλάζει καταστροφικά το κλίμα.
* Να περιοριστεί δραστικά η χρήση ορυκτών καυσίμων στην ηλεκτροπαραγωγή και να μην κατασκευαστούν οι σχεδιαζόμενες μονάδες λιθάνθρακα.
* Να ληφθούν αντιρρυπαντικά μέτρα στη βιομηχανία και τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας.
* Να προκριθούν οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με σεβασμό στα τοπικά οικοσυστήματα.
* Να ληφθούν μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στην κατανάλωση.
* Να εφαρμοστούν σε παλιά και νέα κτίρια σύγχρονοι κανόνες και προδιαγραφές με βάση τις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και της οικολογικής δόμησης.
* Να ενισχυθούν τα δημόσια μέσα μεταφοράς και το ποδήλατο.
* Να γίνει ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, που αποτελούν δημόσιο αγαθό, να καταπολεμηθεί η σπατάλη και να εξασφαλιστεί καθαρό πόσιμο νερό για όλους.
* Να κηρυχθούν αναδασωτέες όλες οι καμένες εκτάσεις, να προστατευτούν τα δάση της χώρας. Όχι στην αναθεώρηση των άρθρων 24 και 117 του Συντάγματος. Να καταργηθούν οι δασοκτόνοι νόμοι.
* Να σωθούν όλοι οι ελεύθεροι και πράσινοι χώροι.
* Αγωνιζόμαστε για την καθολική απαγόρευση παραγωγής, εγκατάστασης, αποθήκευσης πυρηνικών , χημικών και βιολογικών όπλων.
* Να μη χρησιμοποιείται η τεχνολογία ως δύναμη καταστροφής, αλλά να χρησιμοποιείται για την επούλωση των πληγών που προκάλεσε η εξέλιξή της.

Εν κατακλείδι, το περιβάλλον μας αφορά όλους. Δεν μπορούμε να λύσουμε τα περιβαλλοντικά προβλήματα μόνοι μας. Για να πετύχουμε τους περιβαλλοντικούς στόχους μας, είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να υπάρχει σωστή πληροφόρηση και ευκαιρίες να αναλάβει ο καθένας δράση, αφού έχουμε όλοι ένα ρόλο να παίξουμε.
Για το λόγο αυτό, στην συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΑΚ την Τετάρτη 5.12.2007 αποφασίσαμε τη συμμετοχή μας στο συλλαλητήριο με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δράσης κατά της Κλιματικής Αλλαγής, που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο αύριο, Σάββατο 8 Δεκεμβρίου, στα ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ και ώρα 1 μ.μ.
Ένα συλλαλητήριο στο οποίο καλούμαστε όλοι να συμμετάσχουμε μαζί με , περιβαλλοντικές κινήσεις και κινήματα πόλης, συνδικάτα, φορείς, πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών, φοιτητών και μαθητών και ενεργούς πολίτες.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ