Δελτίο τύπου 29/1/2008, Ασφαλιστικό

TEE
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

29 Ιανουαρίου 2008

Κινητοποιήσεις των διπλωματούχων μηχανικών για το Ασφαλιστικό

Με τη σημερινή τρίωρη Πανελλαδική στάση εργασίας που πραγματοποίησαν με επιτυχία οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί του Δημοσίου και με την αποχή από τις δημοπρασίες των εργοληπτών Δημοσίων Έργων, συνεχίστηκαν οι κινητοποιήσεις για την ανατροπή των αντιασφαλιστικών μεθοδεύσεων και για τη διαφύλαξη της αυτοτέλειας του ΤΣΜΕΔΕ. Κατά τη σημερινή κινητοποίηση παρέμειναν κλειστές οι Τεχνικές Υπηρεσίες της χώρας, ενώ ματαιώθηκαν δημοπρασίες δημοσίων έργων σε όλη τη χώρα συνολικού προϋπολογισμού 19.389.514 ευρώ.
Υπενθυμίζουμε ότι το Συντονιστικό των μηχανικών που αποτελείται από το ΤΕΕ, την ΕΜΔΥΔΑΣ, τις οργανώσεις των Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και των Μελετητών, το σύνολο των κλαδικών και εργασιακών φορέων των μηχανικών, έχει αποφασίσει πλαίσιο αγωνιστικών κινητοποιήσεων που θα διαρκέσουν ως το τέλος Φεβρουαρίου 2008 και συγκεκριμένα:
– Τρίωρες Πανελλαδικές στάσεις εργασίας από την έναρξη του ωραρίου των μηχανικών του Δημοσίου για τις 5, 12, 20 και 26 Φεβρουαρίου 2008.
– Απόσυρση έως τις 29 Φεβρουαρίου 2008 των μελών του ΤΕΕ και των φορέων των μηχανικών από τη λειτουργία των γνωμοδοτικών και αποφασιστικών θεσμικών οργάνων της Διοίκησης (Συμβούλια Δημοσίων Έργων και Μελετών , Συμβούλια Χωροταξίας οικισμού και Περιβάλλοντος σε Κεντρικό και Περιφερειακό Επίπεδο, καθώς και από τις Επιτροπές Ενάσκησης Αρχιτεκτονικού Ελέγχου των Πολεοδομιών της χώρας).
– Παντεχνική συγκέντρωση έξω από τη Βουλή την ημέρα διεξαγωγής της εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτησης για το Ασφαλιστικό που έχει ζητήσει ο πρωθυπουργός.
– Συγκεντρώσεις στις έδρες των Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ, με την παρουσία μελών της Διοικούσας Επιτροπής.
– Εκδηλώσεις για την ανάδειξη του πλαισίου των κινητοποιήσεων.
Oι διπλωματούχοι μηχανικοί στο σύνολό τους θα συμμετέχουν στην Πανελλαδική απεργία που έχει προκηρυχθεί για τις 13 Φεβρουαρίου 2008.
Τέλος, από τα στοιχεία που μέχρι και σήμερα προκύπτουν, η κυβέρνηση δεν προσχωρεί σε ειλικρινή διάλογο, κανένα ουσιαστικό επιχείρημα υπέρ της συγκεκριμένης ενοποίησης δεν έχει εμφανίσει και απλώς αφήνει στα Ταμεία να επιλέξουν τον τρόπο και τo χρονοδιάγραμμα κατάργησής τους. Από αυτήν την άποψη ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η κοινή συνάντηση των φορέων των υπό ενοποίηση Ταμείων με την υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Φάνη Πάλλη – Πετραλιά στις 4 Φεβρουαρίου 2008.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ