Δελτίο τύπου ΤΕΕ/ΤΑΚ 19/4/2008 Παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής κληρονομιάς

Με αφορμή το χτεσινό εορτασμό για την Παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής κληρονομιάς, το ΤΕΕ/ΤΑΚ θέλει να τονίσει με τη δράση του το γεγονός ότι η προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, που ουσιαστικά αποτελεί τη μοναδική σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν, μπορεί και πρέπει να συμβάλει στην αειφορική ανάπτυξη της χώρας μας.

Το Τμήμα Ανατολικής Κρήτης του ΤΕΕ ξεκίνησε μια μεγάλη προσπάθεια στο τέλος Δεκεμβρίου του 2007, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για την όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση και κατά συνέπεια ετοιμότητα του επιστημονικού δυναμικού και των κοινωνικών του εταίρων, με στόχο την ευόδωση των προσπαθειών για την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Πιο συγκεκριμένα, το ΤΕΕ/ΤΑΚ, ως τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας, έχοντας πάντα τη διάθεση παρέμβασης στα σημαντικά ζητήματα που απαιτούν ανοικτές και πολύπλευρες προσεγγίσεις, και στο πλαίσιο της υπογραφής προγραμματικής σύμβασης (σε πρώτη φάση) με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου συγκρότησε πενταμελή επιστημονική ομάδα εργασίας από μέλη του. Σκοπός της ομάδας εργασίας είναι η σύνταξη των προδιαγραφών που θα απαιτηθούν για την όσο γίνεται αρτιότερη εκπόνηση στη συνέχεια, από νέες ομάδες μελέτης, των μελετών για την αναγνώριση ενός σημαντικού αριθμού παραδοσιακών και ιστορικών οικισμών του Νομού Λασιθίου. Οι μελέτες αυτές, εκτός από την αναγνώριση των οικισμών, θα περιλαμβάνουν και ολοκληρωμένες προτάσεις για παρεμβάσεις που απαιτούνται για τη διατήρηση και την προστασία των οικισμών αυτών.

Η διαδικασία αυτή καθίσταται επιτακτική καθώς βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη σημαντικός αριθμός μελετών Σ.Χ.Ο.Α.Α.Π. σε αρκετούς Ο.Τ.Α., μέρος των προτάσεων των οποίων αναφέρεται στην ανάγκη μιας τέτοιας αντιμετώπισης.

Παράλληλα, το ΤΕΕ/ΤΑΚ με εκδηλώσεις του δίνει τη δυνατότητα παρέμβασης σε θεσμικούς φορείς, παράγοντες και πρόσωπα της τοπικής κοινότητας προκειμένου να αναπτυχθεί ο απαραίτητος διάλογος, σημαντική προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός «κοινού τόπου» για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία στο μέλλον. Πιο συγκεκριμένα, τον Φεβρουάριο το ΤΕΕ/ΤΑΚ σε συνεργασία με τη Ν.Α. Λασιθίου, την ΤΕΔΚ Ν. Λασιθίου και το Δήμο Αγίου Νικολάου διοργάνωσε μια επιτυχημένη εκδήλωση με θέμα «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ – ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΛΛΟΝ;».
Η ανάγκη κατανόησης των ιστορικών τόπων σ΄ ένα κόσμο που αλλάζει και η πολύπλευρη συμβολή στην ενεργή προστασία τους με μηχανισμούς διάσωσης, αποκαλύπτει τον επείγοντα χαρακτήρα που έχει σήμερα το ζήτημα της διατήρησης ή και της διάσωσης ιστορικών τόπων και παραδοσιακών οικισμών σε ένα κόσμο που αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς και μας καλεί κάθε στιγμή σε υπεύθυνη και ολοκληρωμένη αξιολόγηση των πολύπλευρων όψεών του.

Το ΤΕΕ/ΤΑΚ τονίζει ότι αυτό που απαιτείται σήμερα είναι:
• Πολυεπίπεδη συνεργασία σε τοπικό , περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να συμβάλουμε όλοι στην ανάπτυξη του τόπου μας διατηρώντας όμως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής.
• Συστηματική μελέτη και ακριβή επίγνωση των προβλημάτων, μέσα από απαραίτητες και ολοκληρωμένες μελέτες, η οποία θα καθορίσει τελικά την στρατηγική αντιμετώπιση τους και θα θέσει νέους ξεκάθαρους στόχους προγραμματισμού μιας δυναμικής και ρεαλιστικής προστασίας.
• Όλοι οι παραδοσιακοί οικισμοί πρέπει να οργανώνονται με τη βοήθεια πολεοδομικών και χωροταξικών σχεδίων, τα οποία θα εξασφαλίζουν το πλαίσιο για την ανάπτυξη και την οριοθέτηση του τουρισμού, για το χωροταξικό σχεδιασμό, και για την οριοθέτηση των προστατευόμενων περιοχών.
• Αποκέντρωση με τη δημιουργία σε κάθε περιφέρεια ή Νόμο ειδικών υπηρεσιών στελεχωμένων με διάφορες ειδικότητες που θα ασχολούνται κάθε φορά με τα ειδικά προβλήματα. Στην ίδια προσπάθεια οι τοπικές αρχές μπορούν να έχουν τμήμα τεχνικών υπηρεσιών που θα μπορούσαν να δώσουν συμβουλές στους κατοίκους.
• Πληροφόρηση των πολιτών με την οργάνωση διαλέξεων, προβολών, συζητήσεων, εκθέσεων κ.λ.π.

Το ΤΕΕ/ΤΑΚ υποστηρίζει ότι η κινητοποίηση των πολιτών και η συνεργασία με αρμόδιους φορείς μπορεί αλλά και πρέπει να δώσει έγκυρες και ουσιαστικές λύσεις στα σημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει η πολιτιστική μας κληρονομιά (κτίσματα, οικισμοί κλπ).
Η ανάγκη προστασίας της κληρονομιάς μας, η οποία εξαφανίζεται μέρα με την ημέρα, θυσιαζόμενη στο βωμό της περιβόητης «ανάπτυξης», είναι επιτακτική. Πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε την περιφερειακή αλλά και την τοπική ανάπτυξη, με σεβασμό στο περιβάλλον και την παράδοση, για το καλό το δικό μας και κυρίως των παιδιών μας.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ