2 Απριλίου, 2024

Προτάσεις εκσυγχρονισμού και Βιωσιμότητας χώρων/πάρκων Βιομηχανικής δραστηριότητας

2 Απριλίου, 2024

Πλωτά Φ/Β στην Κρήτη – Πράσινη Ενέργεια για Αγρότες & Φορείς

2 Απριλίου, 2024

Ζητειται Site Manager στην Κρήτη

In the field of Site Manager in Crete, we need an engineer on time 1.08-2024 – 31.10.2025  (Favorable cooperation will be the basis for talks about […]
2 Απριλίου, 2024

Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων με Μικροδιδασκαλίες για Πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Γ κύκλος

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Κρήτης διοργανώνει εξ αποστάσεως  επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο: Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων με Μικροδιδασκαλίες για […]
2 Απριλίου, 2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ